Aktuality a zprávy Společnosti

Návody pro (nejen pokročilé) pěstitele kaktusů a sukulentů

14.06.2024

skladacka_2024

Propagační materiál pro kluby Návody pro (nejen pokročilé) pěstitele kaktusů a sukulentů je opět možné získat na adrese berka.frailea@seznam.cz . Cena jednoho výtisku je 2 Kč, nejmenší odběr je jedno balení (obsahující 50 výtisků) plus poštovné. 

Objednávka časopisu Kaktusy na rok 2024 - důležitá informace

20.10.2023

Všem organizacím SČSPKS, z.s.

Posílám formulář pro objednávku časopisu Kaktusy pro rok 2024 (ke stažení zde) spolu s dalšími bližšími informacemi. Pokud nebudete objednávat časopis, prosím alespoň o sdělení adresy předsedy pro zařazení do seznamu předsedů (pokud bude souhlasit – zákon na ochranu osobních údajů). Pokud se mění v průběhu roku adresa distributora, oznamte to prosím na mou adresu nebo adresu. Nejdůležitější informace pro objednání časopisu.

 • Na základě rozhodnutí výboru Společnosti z 29.září 2023 je cena časopisu pro rok 2024:
  • 350,-Kč – cena časopisu zůstává nezměněna
  • 110,- Kč – poštovné individuální odběr
  • hromadné poštovné se navyšuje o cca 20% podle Ceníků ČP, rozpis je v objednávce
 • Uvádím také číslo našeho účtu u Fio banky, a.s. – 2000480146/2010.
  • Tato banka funguje i na Slovensku, zdejší platby je možné uskutečnit přímo na účet 2000480146/8330 (IBAN CZ9320100000002000480146, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX ) jako SEPA platbu.
  • Nebo je možné uskutečnit platbu v EUR na účet IBAN: CZ83 20100000002700480147, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, také jako SEPA platbu.
 • Osobní odběr je možné dohodnout s jednatelem Ing. Lubomírem Berkou, tel: 605 234 137.
 • Pokud se vyřizuje několik zásilek na jednu adresu, platí se za každou zásilku zvlášť.
 • Pokud neplatíte převodem, ale složenkami, posílejte, pokud možno originální, které vám zašlu.
 • Jako variabilní symbol slouží registrační číslo Vaší organizace, které je stejné jako roce 2023. Je uvedeno rovněž na připojeném formuláři objednávky.
 • S objednávkou zašlete adresu distributora a jeho mobilní tel. číslo (požaduje Česká pošta), který bude dostávat balíky, a také adresu předsedy pro seznam představitelů organizací spolu se spojením na něho – mobil, email – pokud poskytnete tyto údaje, znamená to, že souhlasíte s jejich zveřejněním. Nezapomeňte ani na adresy zájemců o přímé zasílání časopisu z Prahy. Věnujte pozornost pečlivému uvádění údajů, aby byly přesné a úplné.
 • Objednávky zašlete do 20.1.2024 na moji adresu nebo mailem, aby bylo možné včas zpracovat expediční seznam pro zaslání prvního čísla časopisu.
 • Důležité: Pokud bude objednávka zaslaná po uzávěrce tj. od 1.2.2024 je cena časopisu stanovena na 400,-Kč.
 • Spojení se mnou je na tel. čísle +420 606 819 287, nebo na mailové adrese: proch.jana@centrum.cz

Váš hospodář
Ing. Jana Čechová, Hlína 135, 664 91 Ivančice

15.10.2023

Informace o Zamykání sezóny 2023 v Chrudimi.

22.07.2023

Vážení čtenáři,

30.9.2023, poslední sobotu v září, pro vás, milovníky kaktusů a jiných sukulentů, uspořádá spolek chrudimských kaktusářů akci Zamykání sezóny. 

Oproti letům minulým nás ale čeká jedna velká a důležitá změna. Burza přebytků našich výpěstků bude z technických důvodů přesunuta
z prostor na které jsme mnoho sezón zvyklí, do prostor nových a to do pardubického výstavního centra Ideon.
Podle navigace je to z centra Chrudimi k Ideonu 12 minut autem, takže nic zásadního. Vlak či autobus jezdí mezi Pardubicemi a Chrudimí zhruba každou hodinu. 

Všechny ostatní akce budou v časech a prostorech obvyklých. 

- Páteční setkání u Pavlíčků na zahrádce od časného odpoledne až do setmění. Klobásky, pivečko.

- Sobotní burza v nových prostorách centra Ideon. 7.00-9.00 hod. navážení rostlin. 9.00-14.00 hod. burza.

- Sobotní sympozium a předání prestižního ocenění Zlatý Alberto v sále chrudimského kinosálu. 14.30-18.00 hod.

- Sobotní country bál, restaurace Tlustá Kachna v Chrudimi na náměstí.

- Nedělní spravovací česnečka u Pavlíčků na zahrádce od 8.00 hod. Tam budou pro vás otevřené skleníky a prodej rostlin se slevou po celou dobu 
  trvání akce.

Další informace najdete na stránkách INCACT.CZ už dnes.  15.září v těchto novinách najdete i Zpravodaj se všemi podrobnými informacemi.

Těšíme se na vás poslední víkend v září. Za Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Chrudim

Karel Pavlíček

Botanická zahrada v Orlové má potíže! Pomůžete?

16.04.2023

Několik kaktusářů se nás v poslední době ptalo na osud sbírky zesnulého Otakara Potyky st. z Orlové. Ještě před smrtí zakladatele sbírky změnila sbírka svůj charakter a stala se soukromou botanickou zahradou otevřenou pro veřejnost pro propagaci naší záliby. Po právní stránce je dnes tato zahrada zapsaná v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Ostravě jako zapsaný ústav s názvem Botanická zahrada Orlová, z. ú., se sídlem 17. listopadu 360, Lutyně, 735 14 Orlová. Podle zápisu zabezpečuje:

 • populárně vědeckou činnost v oblasti kultury, v tomto smyslu slouží široké veřejnosti. Je centrem odborného dění v oblasti profesního zaměření na botaniku a zahradní umění. Má za úkol zachovat pozici přední instituce svého druhu v České republice a přinášet inspirativní tvůrčí příklady. Na vědeckém základě se organizace podílí též na řešení problematiky záchrany ohrožených druhů české a světové flóry.
 • kultivované prostředí přírodního charakteru, obsahující vědeckým jmenoslovím popsané a odbornými informacemi vybavené botanické sbírky a expozice. Ústav spravuje a rozvíjí kolekce druhů z české i světové flóry a rovněž shromažďuje zajímavé kultivary, jež slouží k vystavování nebo k odborné spolupráci s jinými botanickými a vědeckými institucemi.
 • informační materiály související s činností botanické zahrady.

Výrazněji se dostala do podvědomí veřejnosti v souvislosti se zvýšením cen energií, kdy současný majitel Otakar Potyka ml. poskytl rozhovor elektronickým médiím Blesk a i-Dnes:

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-ostrava/735444/pestitel-kaktusu-otakar-z-orlove-stoji-nad-propasti-nema-na-energie-100-tisic-dluhu.html

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-ceny-energii-likviduji-jednoho-z-nejvetsich-ceskych-pestitelu-kaktusu-40426295

Že situace s energiemi je v ČR dlouhodobě špatná, většinou víme a problémy s tím spojené dokážeme pochopit. V současnosti nemá Botanická zahrada žádnou viditelnou možnost získat finanční dotaci, jako obdobná zařízení. Proto bychom chtěli požádat zejména ty, kteří v minulosti tuto sbírku navštěvovali, o pomoc. Nemusí to být přímo solidární sponzorský dar. Stačí sbírku doporučit k návštěvě, navštívit sbírku, nebo si objednat placený vstup k prohlídce. Informace k pomoci si můžete vyžádat na mailové adrese potykaota@seznam.cz.

Výbor SČSPKS, z. s. děkuje všem za pochopení!

Důležitá informace pro spolky - aktivní členy SČSPKS z. s.

25.01.2023

Tato informace se netýká našich sympatizujících členů!

Sdělovací prostředky informovaly o zřízení tzv. datových schránek pro nepodnikající právnické osoby, což jsou i účelové spolky zapsané ve spolkovém rejstříku. Schránky jsou zřízeny na základě zákona. Každý funkcionář spolku, který je zapsaný jako zástupce spolku ve spolkovém rejstříku, dostane poštou, v dopisu do vlastních rukou, přístupové údaje a pokyny, jak postupovat. Proti zřízení datové schránky není odvolání. I když sami schránku neaktivujete, bude vám aktivována automaticky po 15 dnech od převzetí dopisu. Pro došlé zprávy je možno nastavit adresu mailu, na který bude chodit upozornění o doručení datové zprávy. Nebezpečí spočívá v tom, že nevyzvednuté zprávy budou doručeny tzv. fikcí a úřad nebude vůbec zajímat, zda jste zprávu skutečně převzali! Schránka bude fungovat po dobu, kdy váš spolek bude zapsán ve spolkovém rejstříku! Několik spolků se nám ozvalo, že zruší spolek (resp. jeho zápis ve spolkovém rejstříku) a změní status aktivního člena SČSPKS, z. s. na sympatizujícího člena SČSPKS, z. s. U malých organizací se bude nepochybně jednat o účelné opatření, i když musíme předeslat, že rušení spolku sebou nese určité administrativní komplikace, zejména vypořádání majetku spolku. 

Zřízení datových schránek pro subjekty zapsané v spolkovém rejstříku aktivizovalo některé pracovníky Českého statistického úřadu (ČSÚ), kteří začali rozesílat datovou schránkou jednotlivým spolkům (aktivním členům) Oznámení o zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ.  Za 100 let existence organizovaného sdružování pěstitelů kaktusů a sukulentů dosud nikdo nepožadoval (a skrytě nekontroloval) podávat hlášení o dobrovolném sdružování občanů. Požádali jsme předsedu ČSÚ aby přehodnotil přístup ČSÚ k naší organizaci zejména proto, že naše spolky nesplňují podmínky, které charakterizují ekonomický subjekt (účetní jednotku) s povinností zpravodajské povinnosti vůči ČSÚ. Naše spolky jsou zájmovými subjekty, které byly, bez znalosti stavu, zákonem převedeny do statusu právnických osob. Zpochybnili jsme význam sbíraných statistických dat od našich členů pro hospodaření státu. Zároveň jsme zdůraznili, že upuštění od vymáhání zpravodajských povinností nezpůsobí žádnou statistickou chybu, která by měla vliv na rozhodování o hospodaření státu. O odpovědi předsedy ČSÚ vás budeme informovat na našich webových stránkách nebo v dalším čísle časopisu Kaktusy.

Jaroslav Vích

Upozornění pro členy SČSPKS, z. s. - termíny zaplacení předplatného časopisu Kaktusy 2023 a Atlas kaktusů 2023

10.01.2023

Vážení čtenáři a odběratelé časopisu Kaktusy a Atlasu kaktusů, 
nepříznivý výhled ekonomické situace v České republice nás přinutil k některým zásadním změnám. Od roku 2023 bude časopis vycházet pouze pro předplatitele a cena časopisu, byť jsme ji museli navýšit, bude nejnižší cenou, za kterou bude možno časopis koupit. Malá rezerva nákladu bude sice k dispozici pro případné reklamace, ale pro „zapomětlivé“ budou zbylé časopisy i Atlas o 50 Kč dražší. Nemůžeme ale garantovat, že se na všechny dostane. Chrudimská prodejna už od letošního roku nové ročníky časopisu Kaktusy a Atlasu nebude nabízet. Možná to mnohým bude připadat vůči těm „zapomětlivým“ necitlivé, ale věřte, že výbor Společnosti ČSPKS nemůže tisknout časopis do zásoby a čekat, zda si ho někdo koupí či nikoliv. Ve srovnání s jinými cenami v Česku je cena našeho malonákladového časopisu stále ještě přijatelná a věříme, že tato opatření pěstitelé kaktusů a sukulentů pochopí a svůj časopis podpoří.

Chcete-li dostávat časopis Kaktusy 2023 v ceně 350,- Kč + poštovné je třeba předplatné zaplatit tak, aby bylo připsáno na účet SČSPKS z. s.
do  1. února 2023.  

Termín pro zaplacení předplatného Atlasu Kaktusů 2023 (300,- Kč) je 31.října 2023

Výbor SČSPKS děkuje všem, kteří v oznámených termínech předplatné zaplatí!

Důležité upozornění pro předplatitele Atlasu kaktusů

02.01.2023

Vážení předplatitelé Atlasu kaktusů, při distribuci Atlasu kaktusů 2022 došlo k přiložení chybně vytištěných složenek. Na složenkách je uvedena nesprávná cena ročníku 2023 ve výši 250,- Kč. Správná a pro rok 2023 stanovená cena je 300,- Kč. 

Prosíme ty předplatitele, kteří již předplatné na základě chybné složenky zaplatili, aby kontaktovali hospodářku SČSPKS, z. s. Ing. Janu Čechovou, e-mailem nebo telefonem (+420 606 819 287) a rozdíl v ceně doplatili. Jak vidíte kolem sebe i u nás se náklady na tisk a distribuci Atlasu kaktusů, bohužel, zvýšily a neumožňují ponechat stejnou cenu předplatného jako v loňském roce. 

Omlouváme se všem předplatitelům ročníku 2023 za toto nemilé pochybení a děkujeme předplatitelům za pochopení.

Výbor SČSPKS, z. s.

 

 

PF 2023

01.01.2023

Vážení přátelé, pěstitelé kaktusů, sukulentů a jiných exotických rostlin,

dovolte mi, na začátku letošního roku, popřát vám a vašim blízkým, jménem výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů z. s., redakční rady časopisu Kaktusy a redakční rady Atlasu kaktusů, hodně štěstí, pěstitelských úspěchů a pevné zdraví v novém roce 2023.

Pravidelně 4x do roka dostáváte časopis Kaktusy. Daří se ho vydávat již od roku 1965, tedy již 58 let. Výbor Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s. a redakční rada časopisu Kaktusy dlouhodobě usilují o vysokou úroveň časopisu jak po grafické, tak po obsahové stránce každého ročníku. Bohužel, na přelomu let 2021 a 2022 se situace v tiskárně časopisu vyhrotila a tiskárna ukončila svůj provoz. Ze dne na den jsme byli postaveni před tři, resp. čtyři problémy: nedostatek papíru a zvýšení jeho ceny, nalezení nové tiskárny a nového distributora časopisu. Vše se za poměrně značného úsilí podařilo zajistit, takže se tyto problémy nedotkly žádného z předplatitelů časopisu Kaktusy a celý ročník 2022 byl k 15. listopadu minulého roku uzavřen.

Bohužel, ekonomická situace a zejména její výhled nás přinutil k některým zásadním změnám. Od roku 2023 bude časopis vycházet pouze pro předplatitele a cena časopisu, byť jsme ji museli navýšit, bude nejnižší cenou, za kterou bude možno časopis koupit. Malá rezerva nákladu bude sice k dispozici pro případné reklamace, ale pro opozdilce bude o 50 Kč dražší. Nemůžeme ale garantovat, že se na všechny, kteří si časopis nepředplatí, dostane. V chrudimské prodejně od letošního roku nové ročníky časopisu Kaktusy a Atlasu kaktusů v Chrudimi nekoupíte. Možná to mnohým bude připadat vůči těm „zapomětlivým“ necitlivé, ale věřte, že výbor Společnosti ČSPKS nemůže tisknout časopis do zásoby a čekat, zda si ho někdo koupí či nikoliv. Výbor je odpovědný za vydávání časopisu a musí přijímat taková opatření, aby vydávání časopisu zabezpečil. Čas od času se objevují návrhy, vydávat časopis pouze elektronicky, ale k tomu zatím čas nenazrál. Máme, ověřené informace, že přechod z tištěné na elektronickou formu časopisu znamená většinou finanční kolaps. Ve srovnání s jinými cenami v Česku je cena našeho malonákladového časopisu stále ještě přijatelná a věříme, že tato opatření pěstitelé kaktusů a sukulentů pochopí a svůj časopis podpoří. Hledáme také sponzory, ale zatím s nepatrným výsledkem. Také dotační programy, se kterými počítají rezortní rozpočty pro tzv. neziskovky, jsou pro nás v současnosti nedostupné. Jak to vypadá, v budoucnu to asi nebude lepší.

Vážení přátelé, děkuji vám za přízeň a podporu, kterou jste nám, prostřednictvím zástupců spolků v minulém roce věnovali. Taková podpora nás zavazuje. Přejme si vzájemně, aby rok, který je před námi přinesl více klidu, více radosti, více vzájemného pochopení a minimum špatných zpráv. S úctou

Jaroslav Vích, předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů,
z. s.

Solidarita, či kamarádský přístup ?

20.08.2021

Výbor SČSPKS obdržel dopis, který rádi publikujeme:

        Jsme příslušníky jednoho nenásilně utvořeného seskupení. Klan vzniklý naprosto dobrovolně a bez násilí, bez jakýchkoliv následků při vstupu nebo opuštění jeho řádu. Stigma funguje dokonce i bez evidované příslušnosti - tím podstatným je tzv. "šťastné postižení" nějakým způsobem doplňovat život prožitky kontaktem se sukulentními rostlinami. Ať už to je jejich pěstováním, shromažďováním ve sbírkách, jejich výsevem a nebo tím nejnáročnějším, jejich objevováním a pozorováním v přírodě a snahou o jejich zachování v botanické čistotě. V každém případě z vnějšího pozorování neseme v sobě znak onemocnění pro jiné nepochopitelné, které se třeba projeví opřením rukou o pult a pozorováním něčeho, co je nepřitažlivé, možná má ještě trny a nebo jinak odpuzuje. Ale pro ty zasvěcené je podstatný určitý způsob chování a sdílení nereprodukovatelných pocitů.

       Rozhodnutí jedince  patřit do skupiny postižených zasvěcenců je osobní, stejně tak, zda jeho předměty zájmu skončí v kompostu nebo budou jinde přinášet další radost, či risk při inspekci jeho výběru. Kromě nejbližších se tím nikdo nemusí zabývat a nechá nás to chladnými. Pokud dojde ale k vnějšímu zásahu projevem přírody a nejedná se o maličkost, může nás při těch příjemných prožitcích ještě naplnit určitá forma osobního naplnění s řešením situace příslušníka klanu.

      Kam směřuji tím úvodem:  Při nedávné přírodní katastrofě bylo postiženo spousta občanů. Malé i velké škody na majetku osobním i veřejném. Řešením jejich situace se zabývají pojišťovny, banky, stát, obce, občané osobními dary ale především se snaží ti postižení. Jedním z postižených je i klanový příslušník Jarda Doležal v obci Hrušky na Břeclavsku. Jeho dům a další hospodářské objekty ležely přímo v trase větrné rotace. Abych nemluvil o neurčité situaci, byl jsem se na místě seznámit se stavem a prožitky celé rodiny. Nepojištěný dům, hospodářské objekty očesány větrem a skleník 12x4m nazvednutý podtlakem a odmrštěný někde do zahrady. Okamžité práce na nových střešních vazbách a vyzděných štítech, na střechách už nová krytina, jen kytky v bednách na zahradě a většinou pěkně zotavené při nasycení deštěm. 14 dní provoz na benzinový agregát, než energetici udělali nové sloupové vedení nn. A v rodině už narostlý optimismus a opětná životní motivace. Ovšem líčení večerních událostí při zmíněné bouři bylo drastické.

      Nejsem příznivcem neosobního přístupu v aktivaci nějakých přilepených neziskovek nebo charitativních spolků. Nebudu to dále rozvádět. Myslím si, že pomoc by měla směřovat k postiženým bez drobení cestou a s medailemi pro pojídače chlebíčků. Protože chci touto cestou oslovit náš klan(omlouvám se za toto pojmenování), protože vždy a především se jedná o bližší košili, o jakoukoliv formu pomoci. A bude na zvážení jak, zda jednotlivec, spolek či Společnost. Nezávisle k mé výzvě reagoval a už realizoval pomoc Plzeňský spolek a výzvy k pomoci se dožadují i kaktusáři z Holic.

Číslo účtu rodiny Doležalových:  102310237/0300

za Břeclavský spolek předseda Mirek Sochůrek

Co k výše uvedenému dodat? V nouzi poznáš přítele. Na výše uvedené číslo můžete poukázat podle svého uvážení finanční příspěvek, kterým projevíte svoji solidaritu. Aby byla platba identifikována, uvádějte ve zprávě pro příjemce své jméno. Variabilní symbol platby 566268 (IČ Společnosti ČSPKS)

Škody způsobené tornádem 1

Škody způsobené tornádem 2

Škody způsobené tornádem 3

Škody způsobené tornádem 4

Zbytky zachráněných kaktusů

Odstraňování škod u J. Doležala

 

E-přednáška Wiebe Bosma: Sukulenty Indie, překlad Jakub Jilemnický

28.01.2021
Pozývame Vás všetkých na zaujímavú prednášku v podaní holandského sukulentára Wiebe Bosmu o jeho zážitkoch a rastlinách ktoré mal možnosť obdivovať na viacerých cestách po Indii.
Prednáška bude 4.2.2021 o 18:00Vpúšťať budeme asi 20 min skôr, kapacita je pre 500 ľudí, kto skôr príde, má istotu, že sa tam dostane.

Link na vstup: us02web.zoom.us/j/89942473176

Prekladaná bude do češtiny Jakubom Jilemickým, ktorý zároveň zabezpečuje aj technickú stránku.
Prednáška bude poriadaná cez Zoom, bez hesla, ak by náhodou vyžadovalo heslo, tak zadajte adenium.
Pri vstúpení do prednášky je po kliknutí na link potrebné chvíľu počkať, než Vás Jakub vpustí dnu.
Po vstupe k prednáške si prosím vypnite kamery a mikrofóny !

Další pozvánka Mário Snopky

21.12.2020
Zdravím priatelia.
podarilo sa nám dať dokopy ďalšiu zaujímavú prednášku, ktorá bude trochu iná, ako tie doteraz. Prednášať budú dvaja prednášatelia, i keď budú od seba vzdialený niekoľko kilometrov.
Prednáška bude zložená z dvoch častí. Prvá bude o kaktusoch z juhu Peru na lokalitách a druhá časť o pestovaní. Verím, že všetko pôjde ako má a prednášku si užijete.
Kto nemá facebook, nie je problém. Netreba sa registrovať, ani nahlasovať dopredu, či registrovať. Stačí kliknúť sem a pozerať. Ak nestihnete prednášku Live / Naživo, záznam ostane stále na serveri, pod týmto istým linkom: KLIKNI SEM

Klub kaktusárov a sukulentárov Islaya Trnava na Facebooku

13.12.2020
Ak niekto z akéhokoľvek dôvodu nestihol, alebo si chce pozrieť znovu prednášku Václava Jakubca o Mexiku, má tú možnosť na našom serveri na facebooku.
Netreba sa registrovať ani prihlasovať. Sú tam aj ďalšie prednášky ktoré už prebehli, stačí kliknúť na odkaz nižšie.

ON-LINE přednáška Tůma Pavel 2. část

11.12.2020

Srdečně Vás zveme na ON-LINE přednášku „Tůma Pavel – část 2.“.

Úterý 15.12.2020 od 19.00

K přednášce se připojíte kliknutím na odkaz dole. Zobrazí se vám tři možnosti jak pokračovat dál. Zvolíte ten prostřední: POKRAČOVAT V TOMTO PROHLÍŽEČI. A jste tam. Odkaz bude aktivní 30 minut před začátkem, tedy od 18.30

 

Těšíme se.

Karel Pavlíček, Josef Hodyc, Petr Havel a Radovan Janáček

________________________________________________________________________________

Schůzka v Microsoft Teams

Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Další informace | Možnosti schůzky

ON LINE přednáška

23.11.2020
Zdravím všetkých
Rád by som Vás pozval na ďalšiu online prednášku. Bude to očakávané pokračovanie brazílie v podaní Alexandra Luxa. Len musím upozorniť, že prednáška ostane na stránke len do dátumu uvedeného na obrázku.
Každý si tú prednášku môže pozrieť, aj bez toho, že by sa niekde registroval alebo prihlasoval. Stačí kliknúť na SEM a dostanete sa k všetkým prednáškam, ktoré sú na našej facebookovej stránke.
Nič špeciálne nepotrebujete, len čas a pustiť si zvuk. Prajem príjemné pozeranie.
Mario Snopka

Přednáška ON LINE z Chrudimi

22.11.2020
Vážení milovníci kaktusů a jiných sukulentů
 • Spolky Chrudimských a Královéhradeckých kaktusářů pro Vás připravují ON-LINE přednášky, přímo na obrazovku Vašeho počítače.
 • To proto, že nám a jistě i mnohým z Vás "spolkování" chybí. Tak alespoň takto, jak se dnes vžilo, distančně.
 • První přednášku přislíbil Pavel Tůma, o Mexiku a hlavně, troufnu si tvrdit, o astrofytech a echinomastusech.
 • V úterý 24.11. v 19 hodin.
 • Abyste se přednášky mohli zúčastnit , musíte  udělat jediné. Kliknout na tento přihlašovací mail, který bude aktivní v úterý 24.11. od 18.30
 • Druhou přednášku bude mít Václav Jakubec následující úterý, tedy 1.12.
 • O této a dalších přednáškách budeme průběžně informovat v Našich novinách na INCACT.CZ . Tam bude přednáška ke shlédnutí ze záznamu. 
 • Těšíme se na Vás
 • Karel Pavlíček, Josef Hodyc, Radovan Janáček a Petr Havel

POZOR - ZAVÍRÁNÍ SEZÓNY V CHRUDIMI LETOS NEBUDE !

23.09.2020

Od pořadatelů jsme dostali následující zprávu: 

Stalo se to, co si nikdo z nás nepřál, letošní Zamykání sezóny se ruší. Ruší se Burza, ruší se odpolední přednášky, ruší se Country bál. Skleník u Pavlíčků zůstává otevřen, zahrádka u krbu a u pípy je pod plachtou. Do skleníků je povolen vstup pouze s rouškou. Prodejní a zaplacená místa na burze se přesouvají do roku 2021.

Protože klobásky jsou již vyuzeny, ctěný návštěvník nechť zváží možnost zakoupení několika kusů i pro svou rodinu, a to za nákupní cenu, neboť 40 kilogramů se samozřejmě neprodá. V prodejním skleníku zůstává sleva na zakoupené rostliny ve výši 10%, do konce října po pracovní dny a soboty pak trvá akce se slevou 20%.

Pavel Pavlíček

Důležité upozornění: termín konání Valné hromady Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů z.s. je z důvodu nepříznivé hygienické situace přesunut!

16.09.2020

Podle plánu a stanov SČSPKS z.s. se měla dne 24.10.2020 v severočeském Mostu uskutečnit Valná hromada SČSPKS z.s.. Vzhledem ke stávající zhoršující se hygienické situaci není zaručen příjezd delegátů ze Slovenska. Nepřítomnost delegátů ze Slovenska by objektivně znamenala porušení zásad, na kterých byla SČSPKS z.s. založena. Po konzultaci s orgány hygienické služby se dá  předpokládat, že přeshraniční pohyb osob mezi Slovenskem a Českem bude v říjnu t.r. omezen nebo znemožněn.  Výbor SČSPKS projednal tuto nepředpokládanou  situaci a korespondenčním hlasováním rozhodl většinou hlasů členů výboru SČSPKS o posunutí termínu konání Valné hromady v Mostu o půl roku. Valná hromada by se tedy měla předběžně uskutečnit 24. dubna 2021 v Mostu. Další informace k novému termínu Valné hromady budou průběžně zveřejněny na stránkách časopisu Kaktusy, tomto webu, příp. na stránkách chrudimských e-novin (http://incact.cz/index.php)

 

Děkujeme za pochopení

Za výbor SČSPKS

Jaroslav Vích, předseda

Valná hromada SČSPKS 24. 10. 2020 Most

03.09.2020

Vzhledem k nepříznivému hygienickému vývoji, jak v ČR, tak i na Slovensku, jedná výbor SČSPKS o odložení konání valné hromady o půl roku, tzn. v novém termínu v dubnu 2021. O dalším postupu Vás budem na těchto stránkách informovat.

Jaroslav Vích, předseda SČSPKS

Další zadržené zásilky kaktusů do zahraničí

02.09.2020

Podle informace ředitele Botanické zahrady UK v Praze, Na Slupi, bylo v nedávné době na vyclívací poště v Praze zadrženo několik zásilek kaktusů a sukulentů do zemí mimo území EU bez požadovaných vývozních dokladů CITES. Opětovně upozorňujeme kaktusáře, že veškerý vývoz kaktusů a sukulentů do zemí mimo území EU podléhá skenerové kontrole obsahu zásilky a je málo pravděpodobné, že by rostlinný materiál nebyl objeven. Opětovně vyzýváme všechny kaktusáře a sukulentáře, kteří mají v úmyslu posílat kaktusy a sukulenty do zemí mimo EU, aby se dobře seznámili s předpisy, které je nutné při vývozu rostlin do zemí mimo EU dodržet! Ušetří si tím mnoho problémů i finančních prostředků.

Ing. Ivan Běťák, jednatel SČSPKS

Další důležité informace k „Nařízení EU o zdraví rostlin“

15.06.2020

Ing. Jaroslav Srníček se dlouhodobě věnuje problémům, které pěstitelům vznikly vydáním "Nařízení EU o zdraví rostlin". Toto kontroverzní nařízení ukládá pěstitelům, bez jakéhokoli smysluplného odůvodnění, řadu, z pohledu pěstitelů kaktusů a sukulentů, nesmyslných povinností. Z důvodu rychlého předání informací publikujeme jeho aktuální článek ve kterém nabízí své znalosti při řešení vašich praktických problémů spojených s registrací, složením e-learningového testu, žádostmi o informace či podáváním žádostí u ÚKZÚZ o vydání „Plant passport“.

 

Vysvětlivka pro amatérské pěstitele kaktusů a sukulentů k prodeji rostlin podle nového fytosanitárního režimu

30.04.2020

Pan Jaroslav Kašparovský nám poskytnul informaci ve věci diskutovaného prodeje rostlin podle nových fytosanitárních opatření. Mgr. Miloslav Králíček, vedoucího oddělení legislativního a právního ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
Hroznová 2, 656 06 Brno) zaslal J. Kašparovskému odpověď na jeho dotaz ve věci prodeje svých výpěstků a přebytků rostlin. Z odpovědi vyjímáme to nejdůležitější:  

.......ve spolupráci s kolegy ze Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin sděluji následující:

 1. Přebytky prodávané fyzickou osobou nepodnikající (tj. nemá IČO ani daňovou povinnost), nejsou uváděním do oběhu,
 2. Jde o přímý a výhradní prodej pouze konečným uživatelům.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, není třeba registrace ani RL pas. S pozdravem M. Králíček

Z výše uvedeného vyplývá, že běžný pěstitel, který v oboru kaktusů a sukulentů nepodniká a své přebytky prodává pouze jiným pěstitelům (ne překupníkům!) se nemusí na ÚKZUZ registrovat ani vystavovat pro prodávané rostliny rostlinolékařské pasy. Děkuji Jardovi Kašparovskému za důležitou informaci. 

DOPLŇUJÍCÍ  INFORMACE: 

Ing. Jaroslav Srníček upozorňuje, že vysvětlivka J. Kašparovského se týká jen prodeje "z ruky do ruky". Prodeje kaktusů uskutečněného smlouvou na dálku (tzn. hromadné internetové nabídkové akce spolků) se tato informace údajně netýká! 

K doplňující informaci Ing. J. Srníčka, týkající se hromadné internetové nabídky akce spolků, připojil J. Kašparovský tuto informaci: 

Jsem přesvědčený, že nejenom "prodej z ruky do ruky" v místě prodávajícího (tzn. mezi dvěma nepodnikajícími osobami) ale i prodej zasláním poštou je možný a to od nepodnikajícího kaktusáře, konečnému uživateli. Prodávající ve své nabídce musí upozornit, že nabízené rostliny jsou určeny jen koncovému uživateli. Tím prodávající splnil svoji povinnost. Otázkou zůstává, jak bude posuzován prodej na výstavách, kde do prodeje vstupuje většinou třetí osoba (spolek).

 

Informace o zrušení kaktusářských akcí

01.04.2020

Vážení návštěvníci webu, vzhledem k opatřením vlády spojených s pandemií koronaviru budou zřejmě všechny společenské
akce minimálně do konce června zrušeny. Pokud jsme od pořadatelů dostali oznámení o zrušení akce, je to v seznamu kaktusářských akcí uvedeno. V opačném případě kontaktujte pořadatele! 

Důležité upozornění: Změna fytosanitárního režimu

18.11.2019

Od 14.12.2019 se mění fytosanitární režim EU. Tyto změny se týkají dovozu a vývozu kaktusů.

Výzva čtenářům organizací, které si dosud nevyjasnily svůj vztah k SČSPKS

11.11.2019

Ve 3. čísle časopisu KAKTUSY 2019 na str. P/41 byl uveřejněn seznam organizací – členů Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů z. s. (SČSPKS), které si dosud nevyjasnily svůj členský statut ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Protože SČSPKS od svého založení sdružuje, jako své členy, organizace pěstitelů kaktusů a sukulentů musíme naši organizační strukturu přizpůsobit nařízení občanského zákona. Bližší vysvětlivky naposledy zveřejněny ve 3. čísle časopisu Kaktusy 2019 na str. P/40. Poněvadž většina funkcionářů organizací, které si dosud nepotvrdily svůj vztah k SČSPKS, na výzvy nereaguje, obracíme se na všechny čtenáře, kteří jsou členy těchto organizacís následující výzvou:

Upozorněte vámi volené funkcionáře, aby v nejkratší době uzavřeli s SČSPKS dohodu o členství. Na stránkách časopisu Kaktusy byl tento, nanejvýš jednoduchý postup, několikrát popsán. Pokud taková dohoda nebude uzavřena nejpozději před konáním valné hromady SČSPKS, ztratí vaše organizace právo zúčastnit se valné hromady, právo delegovat svého zástupce do výboru SČSPKS a právo volit. Následně bychom nemohli těmto organizacím dodávat ani časopis KAKTUSY, protože stanovy SČSPKS jednoznačně stanoví, že časopis je vydáván pouze pro členy, tj. organizace s dohodou o členství v SČSPKS, příp. fyzickým osobám, které se stanou sympatizujícími členy. Pokud vaše organizace reálně zanikla, nebo počet členů klesl pod přijatelný počet (méně než 3 členové), doporučujeme spojení s jinou větší organizací v okolí. Pokud se jedná pouze o jednotlivce ze zaniklých organizací, tito mají možnost zajistit si odebírání časopisu prostřednictvím pražského spolku (Ing. I. Běťák nebo Ing. L. Berka) V těchto případech budou platit cenu časopisu plus poštovné. Tuto skutečnost, prosím, oznamte některému z funkcionářů (předseda, jednatel, hospodář). Kontakty jsou uvedeny v tiráži jednotlivých čísel časopisu Kaktusy.

Ing. Jaroslav Vích, předseda SČSPKS,
Ing. Stanislav Stuchlík, hospodář SČSPKS

Zápis z jednání výboru SČSPKS

11.10.2018

K dispozici je úplný zápis z jednání výboru SČSPKS, které se konalo v pátek 28. září 2018 v Chrudimi. Dokument je ve formátu PDF.