Aktuality a zprávy Společnosti

Důležité upozornění: Změna fytosanitárního režimu

18.11.2019

Od 14.12.2019 se mění fytosanitární režim EU. Tyto změny se týkají dovozu a vývozu kaktusů.

Výzva čtenářům organizací, které si dosud nevyjasnily svůj vztah k SČSPKS

11.11.2019

Ve 3. čísle časopisu KAKTUSY 2019 na str. P/41 byl uveřejněn seznam organizací – členů Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů z. s. (SČSPKS), které si dosud nevyjasnily svůj členský statut ve Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Protože SČSPKS od svého založení sdružuje, jako své členy, organizace pěstitelů kaktusů a sukulentů musíme naši organizační strukturu přizpůsobit nařízení občanského zákona. Bližší vysvětlivky naposledy zveřejněny ve 3. čísle časopisu Kaktusy 2019 na str. P/40. Poněvadž většina funkcionářů organizací, které si dosud nepotvrdily svůj vztah k SČSPKS, na výzvy nereaguje, obracíme se na všechny čtenáře, kteří jsou členy těchto organizacís následující výzvou:

Upozorněte vámi volené funkcionáře, aby v nejkratší době uzavřeli s SČSPKS dohodu o členství. Na stránkách časopisu Kaktusy byl tento, nanejvýš jednoduchý postup, několikrát popsán. Pokud taková dohoda nebude uzavřena nejpozději před konáním valné hromady SČSPKS, ztratí vaše organizace právo zúčastnit se valné hromady, právo delegovat svého zástupce do výboru SČSPKS a právo volit. Následně bychom nemohli těmto organizacím dodávat ani časopis KAKTUSY, protože stanovy SČSPKS jednoznačně stanoví, že časopis je vydáván pouze pro členy, tj. organizace s dohodou o členství v SČSPKS, příp. fyzickým osobám, které se stanou sympatizujícími členy. Pokud vaše organizace reálně zanikla, nebo počet členů klesl pod přijatelný počet (méně než 3 členové), doporučujeme spojení s jinou větší organizací v okolí. Pokud se jedná pouze o jednotlivce ze zaniklých organizací, tito mají možnost zajistit si odebírání časopisu prostřednictvím pražského spolku (Ing. I. Běťák nebo Ing. L. Berka) V těchto případech budou platit cenu časopisu plus poštovné. Tuto skutečnost, prosím, oznamte některému z funkcionářů (předseda, jednatel, hospodář). Kontakty jsou uvedeny v tiráži jednotlivých čísel časopisu Kaktusy.

Ing. Jaroslav Vích, předseda SČSPKS,
Ing. Stanislav Stuchlík, hospodář SČSPKS

Zápis z jednání výboru SČSPKS

11.10.2018

K dispozici je úplný zápis z jednání výboru SČSPKS, které se konalo v pátek 28. září 2018 v Chrudimi. Dokument je ve formátu PDF.