Společnost českých a slovenských
pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s.

Logo SČSPKS

Sídlo: Scheinerova 20, 628 00 Brno
IČ:   00566268

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů se sídlem v Brně (dále: SČSPKS) byla založena v roce 1990. Základním dokumentem SČSPKS jsou stanovy SČSPKS sdružuje spolky kaktusářů (aktivní členové) a obdobná sdružení (sympatizující členové), která nemají statut spolku. SČSPKS je činná v České republice a ve Slovenské republice. Zaměřuje se na studium, pěstování, rozmnožování a ochranu kaktusů i ostatních sukulentních rostlin. Provádí koordinaci a přináší informace o všech akcích a pro své členy vydává 4x ročně specializovaný časopis Kaktusy a 1x ročně Atlas kaktusů. Zajišťuje popularizaci pěstování kaktusů mezi dětmi pořádáním různých akcí. Širší veřejnosti se představuje v mediálních prostředcích a také prezentací jednotlivých klubů na četných výstavách kaktusů i ostatních sukulentních rostlin.

Nejvyšším orgánem Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů je Valná hromada, která se schází jednou za čtyři roky. Organizační struktura Společnosti je následující:

  • Výbor SČSPKS
  • Kontrolní komise
  • Redakční a vydavatelská rada časopisu Kaktusy
  • Archivní sekce

Mimo základní organizační strukturu se v rámci SČSPKS sdružují pěstitelé notokaktusů, gymnokalycií, mrazuvzdormých kaktusů a sukulentních rostlin 

Noví zájemci o členství se mohou obrátit na nejbližší kaktusářskou organizaci poblíž místa svého bydliště nebo na jednatele společnosti. Časopis Kaktusy (ISSN 0862-4372) je podle stanov dostupný jen pro členy kaktusářských organizací a není ve volném prodeji.

Časopis Kaktusy