Společnost českých a slovenských
pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s.

LOGO upr.

Sídlo: Hlína 135, 664 91 Ivančice
IČ:   00566268
Datová schránka (ID DS): 3gdv3wr

________________________________________________________________________________________________________________

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s. (dále: SČSPKS) byla založena v roce 1990. SČSPKS je českou právnickou osobou. Ve smyslu občanského zákona je zřízena k prosazování společných zájmů kaktusářských organizací. Podle schválených stanov reprezentuje kaktusářské hnutí při jednání s orgány státní moci a správy, zasazuje se o trvale udržitelný rozvoj a tím i o ochranu přírody podle platných zákonů. Sleduje správní a jiná řízení, kterými mohou být dotčeny zájmy, za jejichž účelem byla SČSPKS zřízena a tyto zájmy prosazuje a chrání. Tyto aktivity se opírají především o § 70, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.

Základním dokumentem SČSPKS jsou stanovy. SČSPKS sdružuje spolky kaktusářů (aktivní členové) a jiná sdružení min. 3 fyzických osob (sympatizující členové), která obvykle nemají statut spolku. SČSPKS je činná v České republice a ve Slovenské republice. Pěstitelé kaktusů a sukulentů se zaměřují na studium, pěstování, rozmnožování a ochranu kaktusů a ostatních sukulentních rostlin. SČSPKS provádí koordinaci činnosti a přináší informace o pořádaných akcích. Pro své členy vydává 4x ročně specializovaný časopis Kaktusy vč. speciálně zaměřených čísel a 1x ročně Atlas kaktusů. Členové SČSPKS zajišťují popularizaci pěstování kaktusů mezi dětmi pořádáním různých akcí. Širší veřejnosti se SČSPKS představuje v mediálních prostředcích a také prezentací jednotlivých členů na internetu a četných výstavách kaktusů i ostatních sukulentních rostlin.

Nejvyšším orgánem Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů je Valná hromada, která se schází jednou za čtyři roky. Organizační struktura Společnosti je následující:

  • Výbor SČSPKS v čele s předsedou
  • Kontrolní komise
  • Redakční a vydavatelská rada časopisu Kaktusy
  • Archivní sekce

Mimo základní organizační strukturu se v rámci SČSPKS sdružují pěstitelé notokaktusů, gymnokalycií, mrazuvzdormých kaktusů a sukulentních rostlin. 

Noví zájemci o členství se mohou obrátit na nejbližší kaktusářskou organizaci poblíž místa svého bydliště nebo na jednatele společnosti. Časopis Kaktusy (ISSN 0862-4372) je podle stanov dostupný jen pro členy kaktusářských organizací a není ve volném prodeji. Příspěvky do časopisu Kaktusy a oznámení o výstavách, akcích apod. a příspěvky na web SČSPKS, z.s. zasílejte na adresu redaktora časopisu, příp. jednatele nebo předsedu SČSPKS. Jmenný seznam funkcionářů najdete  na stránce https://cs-kaktusy.cz/homepage/view/organy

________________________________________________________________________________________________________________

Účet CZK
Číslo účtu: 2000480146 / 2010, IBAN: CZ93 2010 0000 0020 0048 0146, BIC: FIOBCZPPXXX 
pobočka banky Slovensko: 2000480146 / 8330
Majitel: Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1

Account EUR
Account number: 2700480147 / 2010, IBAN: CZ83 2010 0000 0027 0048 0147, BIC: FIOBCZPPXXX 
Account owner: Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, Bank: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1
_________________________________________________________________________________________________________________

Časopis Kaktusy