Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

  Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů se sídlem v Brně (SČSPKS), z. s.

Aktuality a zprávy Společnosti


Přehled kaktusářských akcí v roce 2018, 2. vydání (11. 2. 2018)
Doplněna pozvánka na dubnové setkání pěstitelů kaktusů a sukulentů v Sokolově u příležitosti 60. výročí organizovaného kaktusářství v Karlovarském kraji. Aktualizace informací k XXIII. otevírání sezóny 2018 ve Dvoře Králové a doplnění výstav Klubu kaktusářů Dvůr Králové nad Labem, z. s.

Informace pro funkcionáře členské základny SČSPKS
Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V angličtině dostala tato změna zkratku GDPR (General Data Protection Regulation) a je používána i v ČR. Ve výkladu implementace tohoto nařízení stále ještě neexistuje závazný výkladcelý článek (vloženo 21. 1. 2018)   

Index článků a vyobrazení v časopisu Kaktusy 1994–2016
Pro zájemce zveřejňujeme plnou elektronickou verzi indexu článků a vyobrazení publikovaných v časopisu Kaktusy v letech 1994 až 2016 ve formátu PDF. Soubor si můžete stáhnout do vašeho počítače jako užitečného pomocníka při vyhledávání informací o kaktusech a sukulentech. Index vyšel jako speciální příloha č. 3 časopisu Kaktusy v listopadu 2017.
(vloženo 11. 1. 2018)  

Zápis z jednání výboru SČSPKS
K dispozici je úplný zápis z jednání výboru SČSPKS (v pátek 29. září 2017 v Chrudimi), včetně všech příloh, jako jeden dokument ve formátu PDF (zveřejněno 8. 11. 2017).  

Historické materiály XI. (23. 9. 2017)
Archiv SČSPKS byl nedávno doplněn, díky Honzovi Gratiasovi, sadou velmi zajímavých přírůstků, kde mezi mnoha jinými zajímavostmi byly i staré plakáty na výstavy kaktusů, které se dochovávají málo a tak by byla škoda, nepodělit se i s ostatními kaktusáři… celý článek  

Informace pro členy SČSPKS
V minulých příspěvcích jste byli informováni o změnách, které si vyžádala nová česká legislativa. V této souvislosti přijala valná hromada SČSPKS v říjnu loňského roku nové stanovy. Organizace, které byly registrovány u Ministerstva vnitra, byly podle nového občanského zákoníku (NOZ) převedeny do evidence Krajských soudů podle místní příslušnosti a staly se z nich spolky, jejichž povinností bylo doplnit do evidence soudu údaje
celý článek (vloženo 21. 9. 2017)   

Jan Říha sedmdesátníkem (*18. 9. 1947)
Lysá nad Labem není z Markvartic nijak daleko, ale je to přece jen trošku jiný svět – intenzivně zavlažovaná rovinatá pole se zeleninou… Ovšem za brankou klasické prvorepublikové vily byl kdysi svět úplně jiný – nepočítaně kaktusů těch nejvzácnějších druhů. Tady kraloval a stále kraluje botanik JAN ŘÍHA, velikán českého a slovenského kaktusářstvícelý článek

Zlatý Alberto, JUDr. Miroslav Veverka, oslavil 90 let
Mirek Veverka je stále členem pražského výboru. Hlídá, abychom dodržovali pravidla a stanovy činnosti Spolku. Mirek byl a dodnes je milovníkem rodu Parodia. Když končila II. světová válka, bylo mu 18 let. Po absolvování gymnázia v Kolíně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy se věnoval právnické profesi u soudůcelý článek

Kaktusy 2017|3
15. srpna vyšlo letošní třetí číslo časopisu Kaktusy, kde mimo jiné najdete články o setkání s Islaya grandiflorens u Atico v Peru a o stavu populací Melocactus guitartii na Kubě
(16.8. 2017)

Další aktuality a zprávy Společnosti…


Základní informace o Společnosti 

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů se sídlem v Brně (SČSPKS) sdružuje kluby kaktusářů v České republice a na Slovensku. Zaměřuje se na studium, pěstování, rozmnožování a ochranu kaktusů i ostatních sukulentních rostlin. Provádí koordinaci a přináší informace o všech akcích a pro své členy vydává specializovaný časopis Kaktusy. Zajišťuje popularizaci pěstování kaktusů mezi dětmi pořádáním různých akcí. Širší veřejnosti se představuje v mediálních prostředcích a také prezentací jednotlivých klubů na četných výstavách kaktusů i ostatních sukulentních rostlin.

Nejvyšším orgánem Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů je Valná hromada, která se schází jednou za čtyři roky. Organizační struktura Společnosti je následující:

Noví zájemci o členství se mohou obrátit na nejbližší kaktusářskou organizaci u místa svého bydliště a mimo jiné tak získat možnost odebírat časopis Kaktusy (je určen jen pro členy kaktusářských organizací).


 

 

Aktuální číslo časopisu Kaktusy

Časopis Kaktusy 2017|4

Speciál 2017|3 časopisu Kaktusy

 

Znovu jsme vydali skládačku Návody pro (nejen začínající) kaktusáře. Je balena po 200 ks v ceně 1 Kč/kus (možno objednat i menší počet výtisků). Je vhodná pro propagaci kaktusářské činnosti např. při výstavách a jiných veřejných akcích. Objednávky směřujte na Ing. Běťáka, e-mail: betak@volny.cz

 
 

 

 

 


Loading
     

SČSPKS, z. s. © 1998-, aktualizováno 11.02.2018.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz