Jaroslav Dolejšek - in memoriam

Jaroslav Dolejšek in memoriam

V pátek 3. února 2023 nás navždy opustil přítel, předseda táborských kaktusářů, pan Jaroslav Dolejšek. Prohrál boj se zákeřnou nemocí ve věku 49 let.
Jára byl dlouholetým aktivním členem spolku, po dobu 9 let zastával funkci předsedy a byl hlavním organizátorem akcí, výstav, zájezdů a podobně. Je to pro nás, a hlavně jeho rodinu, nenahraditelná ztráta. Budeme na něj stále vzpomínat a bezpochybně nám bude scházet.
Járo, děkujeme za vše, co jsi pro nás udělal. Zároveň vyjadřujeme upřímnou soustrast celé rodině a příbuzenstvu.
Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Tábor

[ Návrat zpět ]