Atlas kaktusů 

ročenka Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z.s.

V současnosti již monumentální dílo, které se skládá z volně ložených listů, na kterých jsou zpracovány jednotlivé taxony. Účelem je poskytnout komplexní informaci o popisovaném taxonu. Atlas kaktusů lze chápat i jako atlas jmen kaktusů. Na každém listu čtenář najde vyobrazení taxonu, informaci o synonymii, slovní popis taxonu, informaci o vnitrodruhové variabilitě, ekologii a rozšíření. Praktické a další informace jsou uvedeny v oddílech poznámky, literatura a pěstování. Svět kaktusů je velmi pestrý, pro jednotlivé oblasti vybíráme zkušené autory, kteří se v příslušném tématu orientují a mají i co nejširší rozhled.

Atlas kaktusů začal vycházet v roce 1986 jako publikace Klubu kaktusářů Chrudim v edici „Chrudimský kaktusář“. V prvních dvaceti letech byly součástí Atlasu kaktusů i samostatné přílohy, které se zabývaly oblastmi z pěstování kaktusů nebo jednotlivými rody. Zhruba v desetiletých intervalech je vydáván index v Atlasu zmiňovaných taxonů. Od roku 2013 převzala vydávání SČSPKS a vydává ji jako svoji ročenku. Příležitostně, v případě, že se naše poznání posunulo významně dále, jsou vydávány aktualizace vybraných listů.

V uplynulých ročnících Atlasu kaktusů se na jeho vzniku vyjma redakčních rad podílela dlouhá řada kaktusářských osobností. Někteří již nejsou mezi námi, jiní již ukončili svoji aktivní publikační dráhu a naopak další ji pomocí Atlasu začínají.

Současný redakční kruh pracuje ve složení:
Redaktor: Lubomír Berka, Libice 10, 263 01 Rybníky.
Odborný redaktor: Radomír Řepka, Černopolní 8, 613 00 Brno.
Redakční kruh: Vladislav Šedivý, Stanislav Stuchlík, Libor Kunte, Jiří Štembera

Předplatné Atlas kaktusů 2024

Cena Atlasu ročníku 2024 pro předplatitele (objednávky do 31.10.2024) 330,- Kč. Cena Atlasu 2024 pro zájemce po 31.10.2024 bude navýšena na 380,- Kč.

Upozornění pro zájemce o Atlas na Slovensku, že z důvodu vysokého poštovného do zahraničí je cena Atlasu 16 EUR. Je možná platba na Slovensku, a to přímo na účet 2000480146/8330. V případě užití platby službou Pay-Pal se bude připočítávat 5% (min. 3 EUR).

Peníze za Atlas 2024 posílejte do konce září 2024, došlé objednávky budou hromadně vyřízeny. Dodatečné objednávky budou také vyřizovány, ale s větším zpožděním.

Atlas lze objednat u hospodářky SČSPKS: proch.jana@centrum.cz
nebo u redaktora Atlasu: berka.frailea@seznam.cz

Prosba: Objednávky, objednávejte pouze na jediné (dle Vašeho výběru) z výše uvedených adres. Po objednání obdržíte registrační číslo = variabilní symbol, platbu provádějte na účet Společnosti 2000480146/2010.

Ceník ročníků, které jsou ještě k dispozici

  • Atlas kaktusů 2023 - 350,- Kč
  • Atlas kaktusů 2022 - 300,- Kč
  • Atlas kaktusů 2020 - 300,- Kč
  • Atlas kaktusů 2019 - 200,- Kč
  • Atlas kaktusů 2018 - 200,- Kč
  • Atlas kaktusů 2017 - 100,- Kč
  • Atlas kaktusů 2016 - 100,- Kč
  • Atlas kaktusů 2014 - 100,- Kč
  • Atlas kaktusů 2013 - 100,- Kč

Atlas lze objednat u hospodářky SČSPKS: proch.jana@centrum.cz nebo u redaktora Atlasu: berka.frailea@seznam.cz

Prosba: Objednávky, objednávejte pouze na jediné (dle Vašeho výběru) z výše uvedených adres.

Účet CZK

Číslo účtu: 2000480146 / 2010, IBAN: CZ93 2010 0000 0020 0048 0146, BIC: FIOBCZPPXXX
pobočka banky Slovensko: 2000480146 / 8330
Majitel: Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů,
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1

Account EUR

Account number: 2700480147 / 2010, IBAN: CZ83 2010 0000 0027 0048 0147, BIC: FIOBCZPPXXX
Account owner: Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, Bank: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1
Contact person: Zlatko Janeba e-mail: desert-flora@seznam.cz Yearbook 20,- EUR (postage included) Older years are also available.

Seznam listů v Atlasu kaktusů, seřazený podle rodu a druhu, naleznete také zde.