Ing. Jiří Pešat – In memoriam, 6. 7. 1939–16. 1. 2022

Ing. Jiří Pešat - In memoriam

Dlouholetý předseda Klubu kaktusářů Zlín zemřel po krátké a těžké nemoci. Pouhých 18 dnů poté, co opustila tento svět jeho milovaná žena Jindřiška. České i slovenské kaktusářství jeho odchodem ztrácí dalšího z generace kaktusářů, kteří stáli u masivního a spontánního rozvoje české a slovenské kaktusářské obce. Jeho kaktusářské začátky spadají do roku 1967, kdy se během povinné vojenské služby seznámil v Brně s trnavským kaktusářem Imrichem Gažovičem. Ten ho ovlivnil natolik, že Jirka, po návratu z vojenské služby v roce 1967, vstoupil do kaktusářského spolku v tehdejším Gottwaldově a začal vysévat semena kaktusů. Dá se říci, že velmi úspěšně. To ho podnítilo k dalším kaktusářským aktivitám. V této době už pracoval jako projektant-statik v podniku Centroprojekt Gottwaldov. Začátky pěstování neměl jednoduché a jako začátečník-okýnkář prošel vývojem jako hodně z nás. Kvůli nedostatku místa pěstoval hlavně mexické miniatury. Snažil se také o kompletaci osmnácti, tehdy známých a uznávaných, monotypických rodů. Mnoho rostlin získal od pražského kaktusáře Jaromíra Košata, který se na mexické kaktusy specializoval. Odchodem do důchodu v roce 2000 si začal plnit svá celoživotní kaktusářská přání, k čemu dosud bytové podmínky nepřály. Odstěhoval se na venkov do Lipové u Slavičína a začal se věnovat kaktusářství „na plný úvazek“. Opravil rodinný domek, upravil zahradu a část půdy a střechy domku předělal na skleník. Do sbírky postupně přibylo mnoho rostlin, které si do té doby nemohl z prostorových důvodů dovolit. V roce 2008 se ve Zlíně konala Valná hromada SČSPKS a Jiří Pešat, jako předseda Klubu kaktusářů ve Zlíně, spolu s organizačním týmem věnovali přípravě mnoho času a energie. Tato příprava se projevila nejen v bezchybné organizaci akce, ale především ve spokojenosti účastníků. Jiří Pešat byl nejen výborný pěstitel a organizátor spolkové činnosti, ale také uznávaná osobnost kaktusářského života. Dvaadvacet let jeho předsednictví ve zlínském Klubu kaktusářů zanechalo nesmazatelnou stopu v historii českého a slovenského kaktusářství. I když jeho plodný život přesáhl 80 let, ti, kteří ho znali, se smutkem hodnotí jeho odchod jako předčasný.
Čest jeho památce!
Klub kaktusářů Zlín

[ Návrat zpět ]