František Pícha - in memoriam

František Pícha – in memoriam

Dne 20. 12. 2023 zemřel po dlouhé a těžké nemoci dlouholetý člen našeho klubu, pan František Pícha. Když se před více než půl stoletím zakládala u nás za přítomnosti Dr. Schütze ZO Svazu českých kaktusářů, byl mezi asi dvacítkou přítomných i František Pícha. V té době to byl již zkušený  kaktusář, který měl vlastní sbírku. Když se hledalo vedení nové organizace, padl zrak i na něj, a protože se moc nebránil, byl zvolen pokladníkem. A časem mu přibyla i funkce knihovníka. A po neuvěřitelné době, v roce 2023, své funkce předával nástupcům. Celá ta dlouhá léta byl velmi aktivním členem organizace, vždy připraveným k jakékoliv činnosti ve prospěch organizace i přátel.

Svůj první skleník měl postavený u domu svých rodičů ve Všechlapech a později svou sbírku přenesl do Libže. Protože pracoval a bydlel ve Vlašimi, musel do sbírky dojíždět, ale tento problém zvládal s naprostým přehledem. Stejně se postavil ke katastrofě v podobě povodně, která mu zavalila rostliny ve sbírce bahnem a řadu z nich odplavila a František je hledal po okolních zahradách, některé marně.

Vždy jsme ho rádi viděli mezi sebou, stejně jako jsme rádi jezdili za ním do jeho sbírky, kde bylo vždy nejen co vidět, ale kde byl i zdroj zajímavých rostlin. V jeho sbírce jsme poprvé viděli velké kvetoucí ferokaktusy, které jsme do té doby znali jen z obrázků.

Bude nám chybět Františkovo přátelství, jeho smysl pro humor a životní elán.

Klub kaktusářů Benešov

[ Návrat zpět ]