Jiří Janda – in memoriam

Jiří Janda in memoriam

Dne 29. 9. 2023 opustila svět sukulentů a jejich pěstitelů ve věku 64 let velmi výrazná osobnost, Jiří Janda. Jeho náhlý odchod uprostřed činorodé práce byl šokem pro všechny, kteří jsme jej znali. Pojďme na něj chvilku vzpomenout. 

Byl to člověk širokých zájmů. Již od mládí se zajímal o pěstování kaktusů, ke kterým záhy přidal i sukulentní rostliny a postupem času se vyprofiloval v našeho předního pěstitele a znalce. Na toto téma napsal celou řadu článků a knih. Sukulenty byly jeho vášní, uskutečnil řadu cest do míst jejich přirozeného výskytu. Postupem času se mu podařilo uskutečnit sen z mládí, kdy se mu koníček stal i zaměstnáním a povoláním. Propagoval pěstování sukulentů, kde jen mohl. V průběhu let organizoval vlastní výstavy a přednáškovou činnost. Dlouhou řadu let vedl stánek se sukulenty a kaktusy v Zoologické zahradě v Jihlavě, kde přibližoval svět sukulentů široké veřejnosti. Pro milovníky sukulentů organizoval dny otevřených dveří a vedl skvělé internetové stránky, které obsahovaly nejen nabízené sukulentní rostliny, ale i zajímavé články ze společných cest. Nemůžeme ani opomenout práci pro klubovou činnost, kde byl výraznou osobností zejména v propagaci klubové činnosti psaním poutavých článků do regionálních periodik s pozvánkami na klubové výstavy. Jeho zájem o přírodu byl široký a jeho znalosti z mnoha oblastí byly neuvěřitelně obsáhlé. Mimo jiné byl také náruživým houbařem, chovatelem želv a milovníkem psů. Výraznou stopu za sebou zanechává jako vydavatel knih, zároveň si sám vždy našel čas na přečtení dobré knihy. Rád poslouchal i rockovou hudbu. Byl vášnivým sportovním fanouškem, zejména fotbalu. V mládí aktivně hrál fotbal a tenis, později sport podporoval i jako sponzor mladých fotbalistů. Zajímal se i o veřejné a politické dění a sám do něj aktivně vstupoval, a to jak v současnosti, tak i v dobách, kdy to přinášelo velká osobní rizika. S manželkou Ivanou velmi rádi cestovali, a to nejen po zajímavých místech Česka. Nejoblíbenější místa jejich dovolených byla Řecko, řecké ostrovy, Madeira, ale hlavně Tenerife se svými monantesy.

Jirko, budeš nám moc chybět.

Kaktusáři a sukulentáři z Vysočiny

 

Jirka Janda patřil k těm autorům, kteří uměli představit nekaktusovité sukulenty ve zcela jiné rovině. Mnohavrstevnatost  jeho pojetí sukulentů ukazovala nejen krásný, resp. zajímavý habitus, květ, listy, ale také představovala usazení rostliny v pěstební nádobě. I to bylo pro Jirku Jandu nedílnou součástí celkové adjustace každého jedince. Myslím si, že jeho články doplněné krásnými fotkami nebudou scházet jen redakční radě, ale především čtenářům našeho časopisu.

Jirko, díky za vše!

Za redakční radu časopisu Kaktusy:

Libor Kunte, předseda redakční rady

[ Návrat zpět ]