Ing. Stanislav Devera – in memoriam

Stanislav Devera in memoriam

S hlubokým zármutkem oznamujeme pěstitelům kaktusů a sukulentů, že dne 22. 12. 2022 opustil naše řady dlouholetý člen táborského klubu kaktusářů pan Ing. Stanislav Devera.
Narodil se 27. ledna 1946, vystudoval Střední zemědělskou školu v Táboře a následně VŠ zemědělskou, fakultu Agrotechniky v Českých Budějovicích.
V době studia na VŠ se začal zabývat mimo jiné pěstováním kaktusů a sukulentů a poté se stal členem Klubu kaktusářů v Táboře. Po určitou dobu byl členem výboru našeho klubu. Nezabýval se jen kaktusy, ale také skalničkami a bonsajemi. Byl aktivním členem klubu, nechyběl na žádné akci a vždy se ochotně a s plnou odpovědností zapojoval do pořádání výstav, přispíval odbornými znalostmi jak členům spolku, tak příznivcům kaktusů. Jako odborník šlechtitel byl držitelem diplomu za vyšlechtění řepky odrůdy Solida. Jeho koníčkem bylo také košíkářství. Své vyrobené košíky rozdával známým a nikdy nechyběly ani v tombole kaktusářské výroční schůze.
Přítel Ing. Stanislav Devera nám všem bude chybět a nezbývá než na něj vzpomínat.
Čest jeho památce.
Táborští kaktusáři

[ Návrat zpět ]