MVDr. Josef Tománek, CSc * 1. 1. 1928 † 10. 12. 2022

Josef Tománek in memoriam

Většina jeho života byla spjata s Brnem, ale část prožil také v Opavě. Narodil se v Brně, kde vystudoval napřed gymnázium, potom i Vysokou školu veterinární. Po jejím absolvování dostal umístěnku do Frýdku-Místku, kde pracoval jako obvodní veterinář, než přešel do Státního veterinárního ústavu v Opavě. Do roku 1953 zde pracoval jako vedoucí parazitologického oddělení. Další jeho cesta vedla v roce 1964 do Brna, kde získal místo ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, ve kterém se věnoval problematice nemocí ryb. Dosáhl zde pozice uznávaného odborníka u nás i v cizině. K rybám měl blízko už od mládí, protože jako gymnazista začal rybařit, ryby se mu staly jeho životním osudem, jeho profesí. Ale obecně měl rád přírodu, láska k ní ho provázela celý život. Jedním z výrazů jeho lásky k přírodě bylo pěstování kaktusů. Tuto svou zálibu mohl ve velkém rozvinout, když si v Brně zakoupil rodinný dům a postavil si u něj několik pařenišť. Jeho sbírka obsahovala hodně gymnokalycií, ale nechyběly také další kaktusy jako např. sulkorebucie či mamilárie.
Ovšem oblast jeho sběratelské a zájmové činnosti byla širší. Vzpomínám si, že často také hovořil o mravencích, také ti ho zajímali. K tomu ještě brouci, ale také Ex libris, sběratelské tisky a grafika, na závěr života začal sbírat ulity a mušle.
Mohlo by se zdát, že jeho jméno je kaktusářsky spojeno jenom s Brnem, resp. zpočátku ze severní Moravou (Opava). Jeho význam je ale mnohem větší a zasahuje hlouběji do českého kaktusářství. Pokud si vezmete do ruky zpravodaj Gymnofil, který vydává sdružení gymnofilů, a podíváte se na sešity z doby na přelomu tisíciletí, s jeho jménem se tam můžete setkat v každém čísle. Plných osmnáct let (s krátkou přestávkou) zde figuroval jako redaktor. Jeho práce nebyla jenom pasivní, spočívající v tom, že skládal dohromady to, co mu jiní poslali. Pro potřebu Gymnofila vytvořil mnoho překladů, mnoho vlastních článků a odborných komentářů. Za svou dlouholetou obětavou práci byl proto jmenován Čestným členem sdružení Gymnofil.
Byl dlouholetým členem Astrophyta Brno, dokud mohl, tak chodíval pravidelně na schůze. Zde se ochotně zapojoval především do kuloárních diskusí, sděloval kaktusářům své postřehy a předával své zkušenosti. Brnu bude chybět.

Stanislav Stuchlík

[ Návrat zpět ]