In memoriam – Pavel Karkoška  27. 7. 1951–15. 9. 2022

Pavel Karkoška in memoriam

S hlubokým zármutkem oznamujeme kaktusářské veřejnosti, že zemřel náš dlouholetý předseda orlovského klubu kaktusářů pan Pavel Karkoška.
Naším členem byl od svého školního věku a téměř od založení našeho klubu. S pokračujícím věkem se z něj stal vynikající pěstitel kaktusů a později sukulentů, machr ovládající všechny finty kaktusářského umu. Pro jeho vynikající organizační schopnosti se v roce 2000 stal naším předsedou. Jeho pěstitelská pověst překročila i hranice našeho státu. Krutá nemoc ukončila jeho život obětavého předsedy, nadšeného pěstitele, milého přítele a hodného člověka. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Čest jeho památce!
Orlovští kaktusáři

[ Návrat zpět ]