Kaktusy 2021|Speciál 3

 

ks-2021-3-titul

Rod Acharagma (N. P. Taylor) Ch. Glass

Jan Mynář a Stefan Nitzschke

 

Úvod

V příštím roce uplyne 25 let od vyčlenění sekce Acharagma z rodu Escobaria na samostatný rod. Protože tak bylo učiněno Ch. Glassem v obtížně dosažitelné publikaci, nebylo to širokou kaktusářskou obcí téměř zaznamenáno. Že tento krok byl správný, potvrdila v průběhu dalších let řada studií rostlin čeledi Cactaceae, založených na využití nových metod, především v oblasti molekulárních analýz. Částečně se rod Acharagma dostal do povědomí ještě jednou, a to v souvislosti s popisem nového druhu z kaňonu Huasteca. Přesto však převážná většina kaktusářů i nadále řadí jednotlivé druhy do jiných rodů. Hlavním cílem předkládaného speciálu je proto přiblížit důvody a oprávněnost vzniku samostatného rodu a dále souhrnně zpracovat informace o všech dosud známých taxonech. V neposlední řadě pak ukázat jedinečnost těchto rostlin všem, kteří je blíže neznají.

Na tomto místě bychom rovněž chtěli poděkovat všem, kteří byli nápomocni při přípravě tohoto textu. Byli to především Mario Rudolph, Hans Havel, Zlatko Janeba, Jaroslav Šnicer, Jan Říha, Vladislav Šedivý, Erich Haugg, Manuel Nevarez, Wolfgang Dietz, Zsolt Elhart a Diego Medina, kteří poskytli podrobné informace z lokalit a doplnili text zajímavými fotografiemi. Chceme poděkovat rovněž ostatním, kteří připojili fotografie ze sbírek, a vzpomenout na zesnulého Jürgena Menzela, který již bohužel nestačil dodat další podrobné informace k zajímavým formám rostlin, které byly součástí jeho sbírky.

 

ks-2021-3-10

ks-2021-3-11

ks-2021-3-24

ks-2021-3-27

 

... a na závěr

 

ks-2021-3-zso

[ Návrat zpět ]