Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

   Archivní sekce SČSPKS

Zpráva Archivu SČSPKS za období 2012 – 2016
8. října 2016

Vážené kolegyně a kolegové, uplynulo další, čtyřleté období naší společné činnosti a chtěl bych Vám, jménem Archivu SČSPKS, přiblížit činnost a nejzajímavější přírůstky v našem společném archivu historie česko-slovenského kaktusářství.

Asi nejzajímavější záležitostí byla dotazníková akce Výstava 2014, která měla ukázat, jak se po 25 letech změn ve společnosti daří či nedaří kaktusářským klubům pořádat výstavy, které svou pracností jsou největší a nejdůležitější akci v kaktusářské sezoně každého klubu. Výsledky byly zpracovány a uveřejněny v časopisu Kaktusy 1/2016, ale chtěl bych jen připomenout několik postřehů:

1) 51 klubů zaslalo informace

2) Z odpovědí vyplynulo, že výstavu uspořádalo 46 klubů z celkových 84 (55 %). Vzhledem k tomu, že zbývajících 38 klubů jsou některé tvořeny jen několika jedinci, kvůli odběru časopisu, tak získané informace dávají dobrou představu o výstavní činnosti. Ale počet členů nemusí být rozhodující, i KK Milín s 9 členy pořádá výstavy nebo KK Nový Bydžov je schopen uspořádat 3 výstavy v roce…

3) Nechci dále rozvádět podrobnosti již uveřejněné, ale jen pro zajímavost — i nadále zůstávají klasické plakáty na prvním místě v propagaci — místo konání výstavy i vodní hrad - 13 výstav v 2014 pro školy uspořádal p. Táslar s kolegy z KK Most - KK Kladno pořádá společně s kroužkem mladých kaktusářů ZŠ z Buštěhradu výstavu v památníku Lidice.

Toto je jen několik drobností z celé ankety, celkové výsledky jsou k dispozici i na webových stránkách společnosti, kde také byly umístěny další série historických materiálů a zajímavosti, týkající se naší společné záliby, poslední je věnována právě materiálům, které byly zaslány k akci Výstava 2014. Zde je na místě i poděkování webmasterovi p. Podešvovi za perfektní spolupráci a vedení stránek!

Pokud se vrátíme ke každoroční činnosti, tak zasílání dotazníků probíhá v zavedeném systému a mezi nejzajímavější přírůstky archivu patří materiály z Výstavy A. V. Frič v Galerii Josefa Sudka v Praze, výstava Pichlavá krása z BZ v Troji a výstava Barevné listí v Památníku K. Čapka ve Staré Huti ve spolupráci s příbramskými kaktusáři. Staré ceníky a další písemnosti poskytli p. Vermiřovský z Kopřivnice, Ing. Stuchlík z Brna, od bývalého člena KK Jindřichův Hradec byly získány nejstarší plakáty na výstavy tohoto klubu, př. Valachovič poskytl staré kroniky KK Františkovy Lázně, ze kterých byly pořízeny barevné kopie hlavních dokumentů.

V časopisech vychází články k výročí jednotlivých klubů, pěknou publikaci Kaktusy na Spiši vydalo Občianské sdruženie Klubu kaktusárov Spišská Nová Ves a rozsáhlý Almanach 1965-2015 vydal KK Plzeň — za oba výtisky do archivu autorům děkuji. Na stranu druhou byly poskytnuty z archivu informace p. Janečkovi, jednomu z nejstarších členů KK České Budějovice, v souvislosti se zpracováním historie českobudějovického kroužku, který také vyšel v časopisu Kaktusy.

Z výše uvedeného vyplývá potěšující fakt, že se kaktusáři zajímají o svůj klub, spolkový život a hlavně se setkávají i mimo výstavy a schůze aby nejen zavzpomínali na doby minulé ale i plánovali věci příští, což je zárukou dalšího fungování našeho kaktusářství. Méně povzbuzující je klesající členská základna, její stárnutí a také pokles odběru časopisu, jak je vidět na zaslaných dotaznících. Ale to je problém nejenom našeho svazu ale i všude v zahraničí. A o to více je třeba si vážit a udržovat každou aktivitu, která se v našem spolkovém životě objeví.

Na závěr patří poděkování. Dnes bych chtěl poděkovat dvakrát — jednak svým spolupracovníkům p. Čechovi a p. Strašiftákovi a všem členům kaktusářských klubů za roky trvající spolupráci a jejich zajímavé materiály do společného archivu SČSPKS a za druhé dnešním hostitelům — piešťanským kaktusářům za milé přijetí a perfektní organizaci dnešního setkání.

Za Archiv SČSPKS
Jiří Vochozka, Radek Čech a Blažej Strašifták


(Tato zpráva byla přednesena na jednání řádné VALNÉ HROMADY Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů v sobotu 8. října 2016 v sále restaurace Pivovar Piešťany)

 

Dokumenty a informace

Jak funguje Archivní sekce

Zpráva Archivu SČSPKS za období 2012 - 2016

Zpráva o činnosti Archivu SČSPKS za rok 2015 a výstavy v roce 2014

Zpráva o činnosti Archivní sekce SČSPKS za r. 2014

Archiv SČSPKS v dalším desetiletí…

Zpráva Archivní sekce za období 2008 - 2012

Zpráva Archivní sekce za období 2004 – 2008

Zpráva o činnosti Archivní sekce za rok 2003 

Založení Archívní sekce SČSPKS

Dotazník pro předsedy organizací 

Ukázky z archivu

Historické materiály I.
Historické materiály II.

Historické materiály III.
Historické materiály IV.
Historické materiály V.
Historické materiály VI.
Historické materiály VII.

Historické materiály VIII.
Historické materiály IX.
Historické materiály X.
Historické materiály XI.
Historické materiály XII.

Kaktusářské zajímavosti I.
Kaktusářské zajímavosti II.
Psáno v roce 1964… (časopis)

Kontaktní adresy

Jiří Vochozka
Pražská 291
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Česká republika
Tel.: 732 331 852
E-mail: arch.sek.scspks@seznam.cz

Blažej Strašifták
Saleziánska 48
917 01 Trnava
Slovenská republika
E-mail: blazej.st@gmail.com

Radek Čech
Hlína 58
664 91 Ivančice
Česká republika
E-mail: cech.r@seznam.cz

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 19.08.2018.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz