Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

   Archivní sekce SČSPKS

Zpráva o činnosti Archivu SČSPKS za rok 2015 a výstavy v roce 2014

Vážení přátelé,
jsme na začátku roku 2016 a to je vhodná doba na to, abychom se podívali na rok rok uplynulý… Z hlediska pěstitelského byl možná až moc horký, ale kaktusům se dařilo, výstavám, zájezdům a dalším spolkovým činnostem také a tak se můžeme podívat, jak se toto odrazilo i na došlých materiálech do svazového archivu.

Fakt, že se kluby začínají více zajímat o svou historii, je vidět nejen v došlých písemnostech, ale i v článcích svazového časopisu Kaktusy - jen za rok 2015 zde bylo možné nalézt články na toto téma od „KK Brno – 90 let trvání“, „KK Olomouc - 60 let“, „Pichlavá pät´desiatka z Košíc“ a ke svému výročí 30. let organizovaného kaktusářství vydalo krásnou brožurku „Kaktusy na Spiši“ také Občianské sdruženie Klubu kaktusárov Spišská Nová Ves (zde děkuji za výtisk, který byl zařazen do archivu). Také na výstavách se objevují staré, černobílé fotografie ze zájezdů, výstav a setkání členů ve svých sklenících a posezeních na konci roku. Nejvíce zajímavých materiálů zaslal již tradičně KK Brno, KK Dvůr Králové nad Labem, KK Nový Bydžov a KK Košice, děkujeme. Není náhodou, že o těchto klubech se dočteme ještě ve vyhodnocení akce Výstava 2014. Nápad zpracovat toto téma vznikl na jednání výboru SČSPKS v Chrudimi na konci září 2014, ale o tomto již v následujícím odstavci…

Zpracování dotazníkové akce Výstava 2014 měla ukázat, jak po 25 letech změn ve společnosti se daří kaktusářským klubům pořádat výstavy kaktusů a sukulentů. Spolu s klasickým dotazníkem za uplynulý rok 2014 byl klubům zaslán ještě jeden, který se týkal údajů o výstavní činnosti organizace v uvedeném roce. V č. 3 časopisu Kaktusy 2015 bylo ještě uveřejněno upozornění o probíhající akci a na sklonku minulého roku tak byly ještě získány další údaje prostřednictvím zaslaných mailů. Celkem byly získány informace od 51 klubů (5 klubů nahlásilo, že výstavu nepořádají) SČSPKS z celkových 84 ( 61%). Je jen škoda, že některé větší kluby, pořádající výstavy pravidelně, nezaslaly dostatek určitě zajímavých údajů. O to více potěšily kluby, které třeba i s menším počtem členů pořádají i tři výstavy v sezoně, jako např. KK Nový Bydžov nebo KK Milín, který s 9 členy také uspořádá výstavu a zašle k tomu zajímavé informací. A nyní trochu čísel:


VÝSTAVY 2014

1/ Ze získaných odpovědí vyplývá, že výstavu uspořádalo 46 klubů z celkového počtu 84 klubů a spolků sdružených v SČSPKS v r. 2014, tj. 55 %, což vzhledem ke skutečnosti, že ze zbývajících 38 klubů jsou některé tvořeny jen několika kaktusáři kvůli odběru časopisu, je domnívám se dobrý výsledek a získané informace podávají poměrně věrný obraz o pořádaných výstavách.

2/ Počet výstav v roce 2014: 1 výstava – 27 klubů, tj. 60%; 2 výstavy – 13 klubů, tj. 29%; 3 a více výstav – 5 klubů, tj. 11%.

3/ Umístění výstav je rozmanitou záležitostí, proto bych uvedl nejčastější místa výstav a některá nejzajímavější místa, kam se také můžeme přijít podívat: výstaviště ( Země živitelka, Agrokomplex Nitra atd.) 7 x, botanické zahrady 6 x, zámky a hrady 5 x, venkovní prostory 5 x, školy 5 x, výstavní síně 4x, ZOO 3x, dále ale kaktusy a sukulenty může hostit i vodní hrad, městský úřad, knihovna, divadlo, muzeum, zahradnictví, kulturní dům a další…

4/ Počet vystavovatelů: v průměru na výstavu připadá 10 vystavovatelů.

5/ Plocha výstav: i zde jsou velké rozdíly v plochách, od 2 m2 do 100 m2 celého skleníku BZ, ale průměr činí 18 m2 na výstavu.

6/ Doba trvání výstavy: většinou se jedná o víkendové akce, průměr činí 4 až 5 dnů trvání, maximum 16 dnů.

7 Počet návštěvníků: velmi specifický údaj, v mnoha případech těžko zjistitelný, pokud se nejedná o uzavřený prostor, ale průměrně na výstavu chodí 800 až 900 návštěvníků, potěšitelné je, že v 6 dotaznících byly v závorce uváděny i počty dětí na výstavě a mnohdy se tak jednalo o třetinu až polovinu návštěvníků.

8/ Prodej rostlin na výstavě: v 97 % je to hlavní zdroj financí pro činnost organizace.

9/ Prodej literatury a potřeb: 31 x, poradenská činnost je samozřejmostí.

10/ Výstava samostatná: 38 x, ve spolupráci s jinými organizacemi (zahrádkáři, chovatelé atd.) – 8 x .

11/ Účast dětských kroužků na výstavě: 6 x, důležitý údaj, jsou to potencionální budoucí kaktusáři, kteří se neustále hledají…

12/ Výstavy pro školy: když nepřijdou děti na výstavu, musí výstava za dětmi a to nejlépe ovládá A. Táslar, člen KK Most, který v r. 2014 uspořádal se svými kolegy 13 výstav na základních školách ve svém regionu. Ale nebyl sám, ještě 9 dalších, převážně menších klubů, školní výstavu take uspořádalo. Za vzor může sloužit i KK Kladno, který ve spolupráci s mladými kaktusáři ze ZŠ Buštěhrad pořádají pěkné výstavy v památníku v Lidicích.

13/ Propagace: velmi důležitá záležitost. Začínají klasické a velmi osvědčené plakáty – 43 x (93%), internet (web SČSPKS, web klubů) – 39 x (84%), časopis Kaktusy – 31 x (67%), tisk (noviny, časopisy) – 15x (32%), rozhlas – 12x (26%), regionální tisk 12x (24%), regionální TV – 7x (15%), internet (weby měst) – 7x (15%), tuto kapitolu můžeme uzavřít jednotlivými záležitostmi jako plakátky v autobusech, reklamou v zahraničí, vstupy velkých TV.

I když se dotazníková akce týkala výstav za r. 2014, chtěl bych ještě vzpomenout na dvě akce - v roce 2013 to bylo velmi úspěšné setkání v Památníku Karla Čapka Na Strži – „Karel Čapek a kaktusy aneb Příbramští kaktusáři v Památníku Karla Čapka“, kde byla k vidění mimo kaktusů i výstava fotografií kaktusů od P. Todorova z příbramského KK. A horký přelom června a července 2015 se nesl i ve znamení výstavy v Botanické zahradě v Praze Tróji – „Pichlavá historie“, netradičně, ale velmi zajímavě zpracované vrchním zahradníkem Ing. E. Chvostou. Témata – Historie českého kaktusářství, Historie pěstování kaktusů a sukulentů a nová sukulentní expozice Jižní Afriky, Peru a Mexika přilákala velké množství návštěvníků a bonusem byl i výtvarně velmi pěkně provedený plakát v retrostylu, výstava dobového oblečení a předmětů z dob 1. republiky, kulturní prodej a příjemné prostředí okolní botanické zahrady. Tato výstava vnesla určitě příjemné osvěžení do opakující se strnulosti některých výstav a oslovila mnoho návštěvníků. Celkově myslím, že byly obě tyto akce velmi přínosné a možná i ukázaly směr budoucích výstav, nezaložených jen na kvantech vystavovaných rostlin a čtverečních metrech prodeje. Zajímavé by bylo určitě i větší zapojení klubů např. do muzejních nocí, které jsou pro širokou veřejnost atraktivní a jejich návštěvnost stoupá. Každopádně je třeba si vážit každé výstavy, protože představuje pro její autory plno práce, starostí, nákladů a někdy i přemlouvání členů, aby se zúčastnili. A s tím samozřejmě souvisí i letitý problém - nedostatek nových, mladých členů… Současné „tržní“ podmínky také nutí kluby aby hledaly nové výstavní prostory, což můžeme vidět i z výsledků ankety. Jaké je třeba pracovní nasazení můžeme například vidět u plzeňských kaktusářů, kdy stavba výstavního foliáku, navezení rostlin a poté zase bourání a likvidace výstavy je v nadsázce srovnatelná s tématem oblíbeného filmu „Kulový blesk“. Proto také bude letošní rok, jako poděkování, uveřejněna na stránkách Archivu SČSPKS série originálních výstavních materiálů, které s dotazníky dorazily.

Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se zúčastnili této ankety a poskytli informace o své výstavě, která zůstává zřejmě nejdůležitější, ale také nejpracnější akcí v kaktusářské sezoně každého klubu. Mimo stálých a osvědčených spolupracovníků se objevili vyplněné dotazníky i od klubů, které se zatím nezapojily a tak se snad můžeme těšit i do budoucna na jejich další, zajímavé příspěvky. Na některé otázky dotazníku bylo možná těžké odpovědět, např. počet návštěvníků či počty rostlin, ale celkový výsledek je myslím zajímavý a hlavně povzbuzující v tom, že i přes složitost nové doby, finanční a osobní starosti kaktusářů a klesající členskou základnu je kaktusářství v našich zemích na velmi dobré úrovni a výstavy jsou toho jasným důkazem! A protože jako druhá nejdůležitější akce sezony bývá klubový zájezd, tak je myslím jasné, o čem bude další anketa a co zajímavého z naší společné záliby se zase dozvíme…

Do roku 2016 pevné zdraví, dobrou náladu a v nové kaktusářské sezoně hodně úspěchů přejí a na další spolupráci se těší za Archiv SČSPKS Jiří Vochozka, Radek Čech a Blažej Strašifták.

Jiří Vochozka
Pražská 291
Suchdol nad Lužnicí
378 06
arch.sek.scspks@seznam.cz 
 

Dokumenty a informace

Jak funguje Archivní sekce

Zpráva Archivu SČSPKS za období 2012 - 2016

Zpráva o činnosti Archivu SČSPKS za rok 2015 a výstavy v roce 2014

Zpráva o činnosti Archivní sekce SČSPKS za r. 2014

Archiv SČSPKS v dalším desetiletí…

Zpráva Archivní sekce za období 2008 - 2012

Zpráva Archivní sekce za období 2004 – 2008

Zpráva o činnosti Archivní sekce za rok 2003 

Založení Archívní sekce SČSPKS

Dotazník pro předsedy organizací 

Ukázky z archivu

Historické materiály I.
Historické materiály II.

Historické materiály III.
Historické materiály IV.
Historické materiály V.
Historické materiály VI.
Historické materiály VII.
Historické materiály VIII.
Historické materiály IX.
Historické materiály X.
Historické materiály XI.
Historické materiály XII.

Kaktusářské zajímavosti I.
Kaktusářské zajímavosti II.
Psáno v roce 1964… (časopis)

Kontaktní adresy

Jiří Vochozka
Pražská 291
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Česká republika
E-mail: arch.sek.scspks@seznam.cz

Blažej Strašifták
Saleziánska 48
917 01 Trnava
Slovenská republika
E-mail: blazej.st@gmail.com

Radek Čech
Hlína 58
664 91 Ivančice
Česká republika
E-mail: cech.r@seznam.cz

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-, aktualizováno 19.08.2018.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz