Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

   Archivní sekce SČSPKS

Zpráva Archivní sekce SČSPKS za uplynulé volební období 2004 - 2008

Vážené kolegyně a kolegové kaktusáři,
archiv SČSPKS má za sebou první celé volební období SČSPKS 2004 až 2008. Nechci unavovat členy tohoto shromáždění počty písemností, zaslaných dotazníků ani dalších předmětů týkajících se naší společné záliby a života jednotlivých kaktusářských organizací (obsahově již čítající několik přepravek). Jedná se mi spíše o opětovné přiblížení činnosti a smyslu zachovávání archivních materiálů pro další kaktusářské generace.

Zrod sekce nebyl právě jednoduchý a jako každá nová věc má mimo svých příznivců i své skeptiky... Jejich důvody jsou různé ale domníváme se, a není to jen názor náš, že země s takovou kaktusářskou tradicí jako je naše, už měla mít svůj archiv dávno. Mnoho materiálů je tak již nenávratně ztraceno a pojďme proto společně zachránit ty, které jsou ještě k dispozici.

Nejdůležitějším argumentem o významu této činnosti je samotná aktivita klubů. Není čísla našeho časopisu Kaktusy, kde by se nevyskytl článek s tímto tématem. Ať již se jedná o výročí činnosti klubů, životních jubileí, články ze staré kaktusářské literatury či vzpomínkách starých členů. Zde všude se staví na historických materiálech, které zaznamenávají určitou tradici a mnoho práce našich předchůdců i současníků. I v dotazníku, který byl zpracován v roce 2003 si témata historie a klubová činnost nevedla špatně.

Současná doba je také ve znamení ekonomiky a peníze jsou alfou a omegou veškeré činnosti. Vytváření archivu se ale nedá měřit formou okamžitého finančního zisku a je také snaha minimalizovat náklady na její činnost. Ostatně i kontrola vynakládaných prostředků, která proběhla v loňském roce, potvrdila jejich účelnost. V současnosti a zřejmě i v budoucnosti největším položkou je a bude poštovné, které se neustále zvyšuje.

V souvislosti se zasíláním materiálů je potřeba i připomenout využívání e-mail schránky arch.sek.scspks@seznam.cz, kterou již kluby běžně využívají k zasílání dotazníků či jiných informací. Žádoucí ale pořád budou i další materiály, jako plakáty k výstavám, fotografie ze zájezdů a dalších akcí klubů případně klubové zpravodaje a brožury. Přibývají též i nejnovější nosiče informací – CD a DVD. Stále je co zlepšovat i na straně AS, např. od příštího roku bude zjednodušen každoroční dotazník a po dohodě se správcem serveru SČSPKS budou na stránkách AS doplněny další informace. Každá práce by měla přinášet i radost a v našem případě jsou to jednotlivci a kluby, které již od začátku činnosti AS ji zásobují množstvím zajímavých materiálů ze své činnosti a kaktusářského dění celkově. Patří mezi ně zejména kaktusáři z Brna, Dvora Králové nad Labem, Chrudimi, Košic, Pardubic, Piešťan, Příbrami, Zlína a dalších a dalších.

České a slovenské kaktusářství svou masovosti nemá ve světe obdoby a akce jako Jarní sympozium v Praze, květnový Dvůr Králové n. Labem, Pobeskydí, Kolokvium v Plzni a na závěr Zamykání sezony v Chrudimi a mnoho dalších setkání a výstav láká nejen naše členy ale i mnoho kaktusářů ze světa. Je tedy na čem stavět a čím se chlubit. A toto vše se odráží i v bohatosti archivovaných materiálů.

Děkuji proto za všechno, co díky Vám již archiv obsahuje, za Vaši přízeň
a ať naše spolupráce i v dalších létech úspěšně pokračuje.

Jiří Vochozka
Pražská 291, Suchdol nad Lužnicí

Tato zpráva byla přednesena dne 11. 10. 2008
na Valné hromadě SČSPKS ve Zlíně

 

Dokumenty a informace

Jak funguje Archivní sekce

Zpráva Archivu SČSPKS za období 2012 - 2016

Zpráva o činnosti Archivu SČSPKS za rok 2015 a výstavy v roce 2014

Zpráva o činnosti Archivní sekce SČSPKS za r. 2014

Archiv SČSPKS v dalším desetiletí…

Zpráva Archivní sekce za období 2008 - 2012

Zpráva Archivní sekce za období 2004 – 2008

Zpráva o činnosti Archivní sekce za rok 2003 

Založení Archívní sekce SČSPKS

Dotazník pro předsedy organizací 

Ukázky z archivu

Historické materiály I.
Historické materiály II.

Historické materiály III.
Historické materiály IV.
Historické materiály V.
Historické materiály VI.
Historické materiály VII.

Historické materiály VIII.
Historické materiály IX.
Historické materiály X.
Historické materiály XI.
Historické materiály XII.

Kaktusářské zajímavosti I.
Kaktusářské zajímavosti II.
Psáno v roce 1964… (časopis)

Kontaktní adresy

Jiří Vochozka
Pražská 291
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Česká republika
E-mail: arch.sek.scspks@seznam.cz

Blažej Strašifták
Saleziánska 48
917 01 Trnava
Slovenská republika
E-mail: blazej.st@gmail.com

Radek Čech
Hlína 58
664 91 Ivančice
Česká republika
E-mail: cech.r@seznam.cz

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 19.08.2018.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz