Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

   Archivní sekce SČSPKS

Dotazník pro předsedy organizací

Vážený pane předsedo, vážený příteli,
v našem časopise KAKTUSY jste se jistě již dočetl o ustavení archivní sekce při Svazu českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, k němuž došlo na výročním zasedání výboru svazu v Chrudimi dne 27. 9. 2002. Dole podepsaní, kteří byli iniciátory založení a nabízejí své síly k uspořádání a vedení a celostátního archivu, se na Vás obracejí se žádostí a prosbou o podporu v této činnosti.

Předkládáme Vám dotazník (soubor ke stažení ve formátu PDF, MS WORD nebo jako prostý textový soubor), jímž bychom chtěli zjistit základní údaje o Vaší organizaci a chtěli bychom Vás poprosit o spolupráci i v dalších letech. Byli bychom rádi, kdyby se o našem kaktusářství uchovalo co nejvíce informací. Tyto informace, shromážděné v archivu samozřejmě nebudou nikomu poskytnuty bez Vašeho svolení, pokud někdo bude mít zájem o jakékoli informace o Vaší organizaci, budeme mu moci pouze říci, na koho se má ve Vaší organizaci obrátit a Vy sami rozhodnete o tom, zda požadované informace poskytnete či nikoliv.

Poskytnutí dalších důležitých materiálů není samozřejmě povinné, nelze to nařídit ani vynucovat. Záleží na té které organizaci, zda má zájem na tom, aby zůstaly celostátně uchovány doklady o její činnosti. Archivní sekce nemá prostředky na to, aby tyto materiály platila. Máme za to, že by mělo být morální povinností vedoucích funkcionářů každé organizace, aby se snažili o zachování dokladů o činnosti jejích členů, jakkoli by se tato činnost mohla pokládat za zanedbatelnou. Není to pravda, každý pěstitel přispívá něčím do společné historie SČSPKS. Můžete a jste ochotni poskytnout dokumenty o činnosti Vaší organizace jako letáky, plakáty, klubové věstníky a zpravodaje, použité vstupenky, xeroxové kopie dokumentůa další předměty a písemnosti vztahující se k Vaší organizaci a to i v dřívějších letech (míní se léta 1900 až 2001), resp. podrobnější údaje z historie Vaší organizace? Ze vzácných dokumentů, které uchováváte ve vlastním archivu a domníváte se, že by měly existovat v celostátním archivu, by stačilo zaslat xeroxové kopie.

Své připomínky, návrhy a hlavně materiály pro archiv můžete zasílat na uvedené kontaktní adresy.
 

Dokumenty ke stažení

Dotazník.pdf
Dotazník.doc
Dotazník.txt

Kontaktní adresy

Jiří Vochozka
Pražská 291
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Česká republika
E-mail: arch.sek.scspks@seznam.cz

Blažej Strašifták
Saleziánska 48
917 01 Trnava
Slovenská republika
E-mail: blazej.st@gmail.com

Radek Čech
Hlína 58
664 91 Ivančice
Česká republika
E-mail: cech.r@seznam.cz

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-2012, aktualizováno 28.12.2014.  Webmaster ing. Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz