Logo

 
 Aktuality a zprávy
 Orgány Společnosti
 Kluby a spolky
 Archivní sekce
 Společenská rubrika  
 
 Časopis Kaktusy
 Kaktusářské akce
 
 Fotogalerie
 Pěstitelská praxe
 CITES
 E-mailový adresář
 Odkazy
 
 Mimořádná nabídka
 Úvodní stránka
 

 

   Archivní sekce SČSPKS

Archiv SČSPKS v dalším desetiletí…

Není to tak dlouho, kdy archiv naší kaktusářské společnosti vstoupil do dalšího desetiletí své činnosti. V prvním čísle časopisu Kaktusy 2003 se poprvé objevila zpráva o činnosti za uplynulý rok a tak je tomu až dodnes… Proč se tato sekce ustavila a jaká je její činnost se víceméně opakuje ve všech každoročních zprávách o činnosti, případně na Valných hromadách SČSPKS a každý zájemce si toto může přečíst i na webových stránkách společnosti. Chtěl bych ale projít uplynulé období a připomenout důležité mezníky, osoby spjaté se vznikem této kaktusářské činnosti a další zajímavé okamžiky.

Pod první zprávou o existenci a práci archivu jsou podepsáni tři zakládající členové: Ing. Rudolf Dufek, Jaroslav Stejskal a Jiří Vochozka. A snad nic lépe necharakterizuje smysl této práce jako tato věta: „Potěšilo by nás, kdybyste si uvědomili potřebnost uchování informací a zaslali na kteroukoliv z dole uvedených adres vše, co pokládáte za hodno uložení v celostátním archivu.“ Povzbuzením v naší společné práci byly i výsledky dotazníkové akce oblíbenosti kaktusářských témat v časopisu Kaktusy. Kaktusářská historie obsadila pěkné 10. místo ze 17, což mimo jiné potvrdilo i oprávněnost a smysl vzniku AS.

Rok následující ale znamená pro nás velkou ztrátu, protože 30. 4. 2004 umírá přítel Rudolf Dufek. Může být jen slabou útěchou, že se po mnoha letech dočkal založení archivu a mohl přitom zúročit své bohaté zkušenosti a znalosti historie kaktusářství u nás. Na první dotazník odpovědělo tehdy 38 organizací. Téhož roku v listopadu se koná Valná hromada SČSPKS v Roudnici nad Labem, kde se mohou přítomní zástupci klubů poprvé seznámit se způsobem vedení archivu a zároveň také byla zřízena mailová adresa pro zasílání materiálů: arch.sek.scspks@seznam.cz, která je využívána dodnes.

V r. 2005 se poprvé objevují v archivních materiálech CD s historií klubů, případně záběry z výstav, zájezdů a dalších spolkových aktivit. Rok 2006 se nese ve znamení prvních poštovních známek s kaktusy u nás, které samozřejmě také zaujímají místo v příslušné složce archivu. Ve zprávě za tento rok je také apelováno na všechny kaktusáře, aby mimo dotazníku poslali třeba i fotografie ze sbírek, zájezdů a dalších setkání, kterých je v archivu zatím velmi málo. A je všeobecně známo, že není a nebylo snad žádné kaktusářské akce, na které by nebyl minimálně aspoň jeden fotograf. Jako jeden z prvních reaguje na tuto výzvu a posílá sadu fotografií přítel Jan Klikar z Příbrami.

V následujícím r. 2007 byla u AS provedena revize hospodaření a způsob vedení archivu, nebylo shledáno závad a výsledky byly takto prezentovány i na schůzi předsednictva SČSPKS při příležitosti akce Zamykání sezony v Chrudimi na konci září téhož roku. V říjnu 2008 proběhla ve Zlíně další Valná hromada SČSPKS, skvěle připravená místními kaktusáři. Zároveň ale tento rok končí svou činnost v AS zakládající člen Jaroslav Stejskal. Je zde třeba opět vyzvednout kvanta práce a spolehlivost, kterou pro archiv udělal a znamenal.

Spiny Perspectives - Úhly pohledu, Praha, červen 2009 - mezinárodní kaktusářská akce, v některých směrech možná kontroverzní, ale určitě by si zasloužila více materiálů do samostatné složky. Bohužel, už roky zatím jen sliby, ale třeba se to jednou podaří. Potěšila velká sada propagačních materiálů KK Tábor. Ale na konci roku (8. 12. 2009) bohužel další ztráta - Jan Klikar z Příbrami, neúnavný dodavatel všech možných písemností, rádce a hlavně dobrý kamarád už nenapíše. Objevila se ale i dobrá zpráva – archiv má dva nové spolupracovníky: Radka Čecha z brněnské organizace (zde je možné soustřeďovat materiály z Moravy) a Blažeje Strašiftáka z Trnavy, na kterého se mohou obracet přátelé ze Slovenska. Je to hned veselejší, nebýt na to sám!

Na činnosti kaktusářských klubů se už delší dobu projevuje nejen stárnutí členů ale i ekonomická situace - finanční škrty, existenční potíže a tak zájem o kaktusaření klesá. Ale i tak vznikla zajímavá práce – chronologické zpracování kaktusářské historie zaměřené k 20. výročí vzniku SČSPKS, kterou odstartovali bratři Červinkové a následně doplňovali pánové Dráb, Gratias, Král, Staník, Šedivý a z archivu AS byl materiál doplněn informacemi hlavně ze 70. let 20. stol., kdy docházelo k masovému zakládání klubů. I takový byl rok 2010.

Velkým příspěvkem do AS bylo velké množství písemností od p. Koupelky a od p. Zahradníka týkající se Národní výstavy kaktusů na Floře Olomouc. Při této příležitosti je třeba poděkovat i p. Pavlíčkovi, Ing. Berkovi a p. Dufkovi z Hodonína za plno zajímavostí, které obohatily složky archivu, který už má 92 složek starých z období konce 60. let a 105 složek nových, ať již jednotlivých klubů, specializovaných sekcí nebo větších kaktusářských akcí.

Rok 2011 byl na nové přírůstky velmi bohatý. Zajímavý byl ale i rok další – po dlouhé době se zadařilo založit novou složku a to pro nově vzniklý kaktusářský kroužek v Milíně. Jen tak dál…

Kaktusářský podzim r. 2012 se nesl ve znamení unikátní události pro kaktusáře ale i pro filatelisty a pro příznivce A. V. Friče! V prostorách České pošty v Jindřišské ulici v Praze proběhla 5. 9. 2012 vernisáž při příležitosti vydání poštovní známky s tématem A. V. Friče, které se zúčastnil i jeho vnuk Rodolfo Fereira Frič, který přicestoval až z Paraguaye. A závěrem tohoto roku mohli zájemci navštívit i výstavu originálních fotografií A. V. Friče v Galerii Josefa Sudka. I z těchto všech akcí najdeme v archivu připomínky…

Rok loňský je už sice také historií, ale poměrně „novou“ a tak ještě stále docházejí materiály z tohoto období. Unikátní akcí ale bylo i slavení Svátku barevného listí v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti ve spojitosti s příbramskými kaktusáři a s nosným tématem „Kaktusy v životě Karla Čapka“.

Těchto pár vět bylo ohlédnutím za více než desetiletou činností archivu SČSPKS. Ne všechno je ideální, od nulové odezvy některých klubů, slabé komunikace uvnitř kaktusářských kroužků a samozřejmě dále venkovní, těžko ovlivnitelné vlivy současné doby – stárnutí generace, ekonomická situace a u mladých lidí (potencionálních budoucích kaktusářů) velká konkurence v internetu a odlišném životním stylu… O to více je třeba si vážit těch, kteří se zúčastňují již od začátku budování archivu a i přes zmiňované problémy v tomto pokračují.

Více než dlouhá povídání je výstižný článek v časopisu Kaktusy 1/2008 – Číslo 29 žije, o karlovarských kaktusářích, kteří i přes nízký počet pokračují ve spolkové činnosti, spojili se se skalničkáři a tím dokazují fakt, že není rozhodující velikost a prestiž klubu, ale ochota a chuť jejich představitelů. Ostatně o tom svědčí i přibývající články o různých výročích kaktusářských kroužků, jejich členů a tomu by se měl přizpůsobit i časopis Kaktusy. Zajímavý byl i článek k historii českobudějovického kaktusářství v čísle 4/2013. V mnoha případech je časopis spojovacím článkem zejména malých organizací, kdy „rozdání časopisu“ na členské schůzi je důvodem pro setkání a tím i určitou společenskou záležitostí, což je pro starší členy mnohdy velmi důležité.

Na závěr má vždy patřit poděkování… Nejinak tomu bude i teď, kdy bych chtěl jménem svým i jménem svých spolupracovníků poděkovat všem, kteří se podíleli na této společné činnosti, a doufám, že budou i nadále podporovat AS svými zajímavými materiály z kaktusářského života. Vzorem opravdu mohou být kaktusáři ze Dvora Králové nad Labem, Příbrami, Brna, Sokolova, Zlína, Nového Bydžova, Pardubic a ze Slovenska z Piešťan, Trnavy, Vrútek, Košic ale i další. A u těch, kteří se ať již z jakéhokoliv důvodu této práce neúčastní, se tato skutečnost snad změní k lepšímu.

Za archiv SČSPKS:
Jiří Vochozka, Radek Čech, Blažej Strašifták
 

Dokumenty a informace

Jak funguje Archivní sekce

Zpráva Archivu SČSPKS za období 2012 - 2016

Zpráva o činnosti Archivu SČSPKS za rok 2015 a výstavy v roce 2014

Zpráva o činnosti Archivní sekce SČSPKS za r. 2014

Archiv SČSPKS v dalším desetiletí…

Zpráva Archivní sekce za období 2008 - 2012

Zpráva Archivní sekce za období 2004 – 2008

Zpráva o činnosti Archivní sekce za rok 2003 

Založení Archívní sekce SČSPKS

Dotazník pro předsedy organizací 

Ukázky z archivu

Historické materiály I.
Historické materiály II.

Historické materiály III.
Historické materiály IV.
Historické materiály V.
Historické materiály VI.
Historické materiály VII.
Historické materiály VIII.
Historické materiály IX.
Historické materiály X.
Historické materiály XI.
Historické materiály XII.

Kaktusářské zajímavosti I.
Kaktusářské zajímavosti II.
Psáno v roce 1964… (časopis)

Kontaktní adresy

Jiří Vochozka
Pražská 291
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Česká republika
E-mail: arch.sek.scspks@seznam.cz

Blažej Strašifták
Saleziánska 48
917 01 Trnava
Slovenská republika
E-mail: blazej.st@gmail.com

Radek Čech
Hlína 58
664 91 Ivančice
Česká republika
E-mail: cech.r@seznam.cz

 

 


Loading
     

SČSPKS © 1998-, aktualizováno 19.08.2018.  Webmaster Zdeněk Podešva, e-mail: podesva@post.cz